Velkommen til Frederiksberg Boligfond

Find dit nye hjem på Frederiksberg

Frederiksberg Boligfond er den største private udlejer på Frederiksberg med over 2.300 lejemål. Boligfonden fokuserer på at tilbyde gode, tidssvarende kvalitetslejeboliger på Frederiksberg.

Frederiksberg Boligfond har som ambition at have en åben og tilgængelig venteliste. Da boligfonden ønsker at undgå lange ventelister og ansøgere, som udelukkende er opskrevet for at oparbejde anciennitet, åbnes den eksterne venteliste efter behov.

Flytning af opskrivninger som beboer i frasolgt ejendom

Frederiksberg Boligfond har pr. 1. maj 2023 solgt ejendommene Roskildegården, Sønderjyllandsgården og Solbjerggård. Som beboer i disse ejendomme har du mulighed for at flytte din opskrivning som 'Intern ansøger i egen ejendom' til én anden ejendom i fonden frem til d. 1. november 2023.

Din ventelisteanciennitet overføres automatisk

Når du har skrevet dig op til en anden ejendom i fonden, overfører vi automatisk den ventelisteanciennitet, du har oparbejdet i den ejendom, du bor i i dag.

Få hjælp til din opskrivning

Du kan få hjælp til oprettelse og opskrivning ved at kontakte DEAS boligudlejning på enten e-mail eller telefon, indenfor vores åbningstider:

Mandag-fredag fra 10.00-15.00

E-mail: bolig@deas.dk

Telefon: 70 30 22 00

Når du kontakter DEAS boligudlejning på e-mail eller telefon, skal du have din lejekontrakt ved hånden, da udlejningskonsulenten skal bruge denne i forbindelse med opskrivningen.

Bemærk, at der kan være ventetid på telefonen. 

Hvad sker der med ventelisten til de frasolgte ejendomme?

Du kan kontakte KAB for mere information om opskrivning til Roskildegården, Sønderjyllandsgården og Solbjerggård.

Ledige boliger tildeles ansøgere efter prioriteret rækkefølge

Din placering på ventelisten afhænger af din opskrivning og ventelisteanciennitet.

Tildelingen af ledige boliger sker efter følgende prioritering:

  1. Genhusninger
  2. Anvist af Frederiksberg Kommune
  3. Boliggarantibevis
  4. Interne ansøgere i egen ejendom
  5. Interne ansøgere i Frederiksberg Boligfond
  6. Beboerbørn i Frederiksberg Boligfond
  7. Eksterne ansøgere

Bemærk, at der er en særlig prioritering af ansøgere til stuelejlighederne med have i Den Sønderjyske By. Se prioriteringen her.

Når du får et boligtilbud fra Frederiksberg Boligfond

Når en bolig bliver ledig, vil et givent antal opnoterede på ventelisten modtage et boligtilbud i sin indbakke på Findbolig.

I boligtilbuddet står beskrevet detaljerede oplysninger om boligen samt tid og sted for en fremvisning.

Besvarer du ikke tilbuddet inden tidsfristen, kan det have konsekvenser for din opskrivning. Du besvarer boligtilbuddet via de to svarknapper i tilbuddet.

Ofte stillede spørgsmål

Den interne venteliste er for dig, der allerede lejer en bolig i Frederiksberg Boligfond.

Den eksterne venteliste er for dig, som endnu ikke er lejer hos Frederiksberg Boligfond, men ønsker at blive det.

Når en bolig bliver ledig, vil en række opnoterede på ventelisten modtage et boligtilbud med information om en fremvisning af boligen. Af de ansøgere, der takker ja til boligtilbuddet, vil ansøgeren, der står højest på ventelisten blive tilbudt at leje boligen.

Hvor du står på ventelisten afhænger af, hvilken type opskrivning, du har og hvor længe, du har været opskrevet.

Se, hvordan ansøgere på ventelisten prioriteres her.

Frederiksberg Boligfond ønsker at undgå lange ventelister med ansøgere, som udelukkende er opskrevet for at oparbejde anciennitet. Den eksterne venteliste er derfor kun åben efter behov.

Det er desværre ikke muligt at forudsige, hvornår den eksterne venteliste åbnes igen. Det afhænger af, hvor mange der løbende fraflytter ejendommen, og hvor mange der allerede står på venteliste til den.

Den interne venteliste er altid åben, såfremt du opfylder kravene for opskrivning.

Vi har desværre ikke mulighed for at give dig besked, når en venteliste åbnes igen. Vi anbefaler dig derfor at holde øje her på siden.

Hvor hurtigt du kan få tilbudt en lejlighed afhænger af, hvor mange der løbende fraflytter den ejendom, du er skrevet op til, samt hvor mange der allerede står på ventelisten til ejendommen. Det er derfor ikke muligt at give et konkret svar på, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en lejlighed i Frederiksberg Boligfond.
Frederiksberg Boligfond ønsker ikke, at boligsøgende skal stå på ventelisten i mange år, før de får tilbudt en lejebolig. Det er derfor kun et begrænset antal boligsøgende, der bliver opnoteret på ventelisten ad gangen. På den måde kan de opnoterede på listen relativt hurtigt få tilbudt en lejebolig.

Når den eksterne venteliste åbnes, får vi hurtigt rigtig mange ansøgninger. Efter blot 10-15 minutter har vi typisk modtaget 40-50 ansøgninger, hvorefter vi igen lukker listen. 

Vi kan godt forstå, at det kan være skuffende, hvis man ikke når at skrive sig op. Men i Københavnsområdet er der mange boligsøgende og få billige lejligheder, så efterspørgslen er stor.

Du kan se din placering på ventelisten under ’Min side’ og dernæst 'Mine ventelister' her på Findbolig.

Få svar på dine spørgsmål i vores hjælpecenter

Vi vil gerne gøre din boligsøgning så nem og effektiv som muligt. Men vi ved også, at der kan være mange ting at holde styr på i processen. I vores hjælpecenter kan du derfor finde svar på dine spørgsmål til blandt andet:

Vores team af udlejningskonsulenter sidder også klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail. Du er altid velkommen til at kontakte os.