Om Frederiksberg Boligfond

Hold dig orienteret om nyt hos Frederiksberg boligfond, mød bestyrelsen og læs mere om boligfondens historie, økonomi og planer.

Til beboerne

Presse

Fakta om ejendommene

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, du måske har i forbindelse med en opnotering på Frederiksberg Boligfonds ventelister eller hvis du ønsker at søge en anden bolig inden for boligfonden.

Du kan for eksempel se, hvor mange 3-rums lejligheder der er i de forskellige ejendomme og hvilke huslejeniveauer de forskellige typer af lejligheder ligger på. Du kan også få oplyst, om der er husdyrstilladelse på netop din ejendom og om der for eksempel er tilknyttet et beboervaskeri.

Uddelinger

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse har på grundlag af fondens vedtægter fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles i følgende kategorier:

  1. Uddelinger til boligsociale indsatsområder i samarbejde med Frederiksberg Kommune.
  2. Uddelinger til tiltag og arrangementer i relation til fondens ejendomme.

Regler er gældende pr. den 18. maj 2016.
Revideret på Frederiksberg Boligfonds bestyrelsesmøde den 17. maj 2017

Frederiksberg Boligfond støtter hvert år en række beboersociale tiltag og arrangementer, som har relation til fondens ejendomme. Fonden har tidligere støttet gårdfester, juletræsfester, udflugter, beboerbede m.m.
Beboerrepræsentationer kan søge om beløb op til 10.000 kr. ved at sende en ansøgning til DEAS for beslutning på bestyrelsesmøde.
  • En kort beskrivelse af arrangementet / projektet
  • En beskrivelse af hvad uddelingen skal bruges til
  • Et budget
  • Kontakt- og bankinformationer på beboerrepræsentationen
Ansøgninger behandles fire gange årligt på Frederiksberg Boligfonds bestyrelsesmøder. Der er ansøgningsfrist den 1. i månederne februar, april, august og oktober.