Velkommen til Lindehuset

Frederiksberg Boligfond

Ejendom placeret i Lindevangskvarteret, hvor Frederiksberg Boligfond har over 700 lejemål. Lindevangskvarteret har oplevet en markant områdefornyelse siden årtusindeskiftet, og Lindehuset blev moderniseret i 2006, hvor der blev etableret altaner, elevatorer, ny gård og udvidelse af 4. sals lejlighederne op i taget.

Lindehuset ligger på C.T. Barfoedsvej 1-15, Dalgas Boulevard 132-138 og Wilkensvej 34-40 lige op til Lindevangsparken og Metrostationen Lindevang.

Som noget særligt er opgangene i nr. 11 og 13 på C.T. Barfoedsvej blevet lavet som ældreegnede boliger med adgang via elevator og svalegang. Her er det et krav, at lejer er fyldt 50 år og er uden hjemmeboende børn.

Lindehuset blev opført i 1921 og rummer 156 boliger i størrelserne 2 til 6 værelser. Boligerne er mellem 61 og 167 kvm.

På siden for Frederiksberg Boligfond kan du læse mere om fondens regler for opskrivning og tildeling af ledige boliger. Det er disse regler, der gælder for Lindehuset.

Læs mere om opskrivning, ventelisteregler og tildeling.

Når du modtager et boligtilbud fra Frederiksberg Boligfond, har du en tidsfrist til at besvare boligtilbuddet.

Besvarer du ikke tilbuddet inden fristen udløber, anses det som et afslag. Afslår du tre boligtilbud, vil din opskrivning på ventelisten blive slettet, og du mister din anciennitet.

Du modtager tilbuddet i din indbakke her på Findbolig, hvor du også skal besvare tilbuddet.

DEAS Boligudlejning svarer gerne på dine spørgsmål til Frederiksberg Boligfond, deres ejendomme, opskrivning, ventelisteregler og boligtildeling.

Kontakt