Velkommen til Møllehuset

Frederiksberg Boligfond

En af Frederiksberg Boligfonds ældste ejendomme. Bygningen er placeret på Rolfs Plads 29 og Bjarkesvej 7-11 ved Rolfs Plads i det område, der i daglig tale kaldes Svømmehalskvarteret pga. sin nærhed til Frederiksberg Svømmehal.

Svømmehalskvarteret har været igennem omfattende byfornyelse i de seneste to årtier, og Møllehuset blev byfornyet i 1999-2000, hvor der bl.a. blev etableret franske altaner til nogle lejligheder.

Møllehuset blev opført i 1918 og rummer 40 boliger i størrelserne 2 til 3 værelser. Boligerne er mellem 62 og 97 kvm.

På siden for Frederiksberg Boligfond kan du læse mere om fondens regler for opskrivning og tildeling af ledige boliger. Det er disse regler, der gælder for Møllehuset.

Læs mere om opskrivning, ventelisteregler og tildeling.

Når du modtager et boligtilbud fra Frederiksberg Boligfond, har du en tidsfrist til at besvare boligtilbuddet.

Besvarer du ikke tilbuddet inden fristen udløber, anses det som et afslag. Afslår du tre boligtilbud, vil din opskrivning på ventelisten blive slettet, og du mister din anciennitet.

Du modtager tilbuddet i din indbakke her på Findbolig, hvor du også skal besvare tilbuddet.

DEAS Boligudlejning svarer gerne på dine spørgsmål til Frederiksberg Boligfond, deres ejendomme, opskrivning, ventelisteregler og boligtildeling.

Kontakt