Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Indvendig vedligeholdelseskonto

Hvad er en vedligeholdelseskonto?

En indvendig vedligeholdelseskonto er udlejers måde at sikre, at der altid er penge til vedligeholdelse af en bolig. Kontoen tilhører altså boligen og ikke dig som lejer.

Hvis der er en indvendig vedligeholdelseskonto til din bolig, står det i din lejekontrakt. Sammen med din husleje indbetaler du hver måned til denne konto. Beløbet er fastsat i lejeloven og reguleres hvert år den 1. januar. Beløbet er 45 kr. pr. kvm i 2019. Beløbet bliver reguleret årligt.

Hvad bruges pengene til?

Pengene på vedligeholdelseskontoen skal som udgangspunkt bruges til maling, tapetsering og lakering af gulve.

Hvis saldoen er større end 3 års hensættelser, kan pengene – hvis boligen ellers er pænt vedligeholdt – bruges til andre vedligeholdelsesarbejder. Det kan for eksempel være opsætning af fliser eller udskiftning af køkkenbordplade eller blandingsbatterier.

Hvis du vil bruge pengene

Hvis du vil udføre vedligeholdelsesarbejde for de penge, der står på kontoen, skal du kontakte udlejer. Det er udlejer, som afgør, om arbejdet kan udføres og betales fra kontoen. Nogle gange kan der stå i lejekontrakten, at arbejdet kun må udføres af momsregistrerede håndværkere.

Vær opmærksom på, at udlejer kun er forpligtet til at afholde udgifterne til indvendig vedligeholdelse, hvis der er penge på kontoen. Sørg derfor for at kende saldoen, inden du går i gang. Hvis udgifterne er højere end saldoen på kontoen, skal du selv betale differencen.

Efter arbejdet

Når arbejdet er afsluttet, skal du aflevere regningen på dine udgifter til udlejer, som besigtiger boligen. Hvis arbejdet er udført som aftalt, får du dine udgifter refunderet fra kontoen.

Det er vigtigt, at du får udlejer til at besigtige arbejdet og attestere regningerne hurtigst muligt, efter at arbejdet er udført. Hvis regningerne er mere end 3 måneder gamle, kan udgifterne nemlig ikke refunderes.

Når boligen er sagt op

Du kan ikke få udbetalt penge fra kontoen, efter at lejemålet er opsagt.

Modeller i sort og hvid

Hvordan gør jeg?

Find vejledninger til Findbolig.nu her