Regler for fraflytning: 5 ting, du skal have styr på

Når du skal flytte fra din lejebolig, er der en del regler, du skal være opmærksom på i forhold til opsigelse, istandsættelse, aflevering samt flyttesyn og fraflytningsrapport. Vi giver dig overblikket her.

Hvad sker hvornår i fraflytningsprocessen?

Fraflytning Lejebolig - hvad sker hvornår?

Læs også tjeklisten til din fraflytning.

 

Opsigelse af lejemål

I din lejekontrakt kan du læse, hvor lang opsigelse, du har på boligen. Der er normalt 3 måneders opsigelse på en lejebolig. Det betyder, at du skal betale husleje i 3 måneder, efter at du har opsagt din bolig. Dette gælder, uanset om du flytter, inden de 3 måneder er gået.

Du kan opsige din lejlighed ved at sende en skriftlig opsigelse til udlejer. Opsigelsen gælder fra den 1. i den følgende måned, efter udlejer har modtaget din opsigelse.

Ønsker du at fx at opsige din bolig fra den 1. mail, skal du sikre dig, at udlejer har fået din opsigelse senest den sidste hverdag i april. Du kan også opsige dit lejemål med et længere varsel.

Husk, at din udlejer i opsigelsesperioden kan have brug for din hjælp i forbindelse med fremvisning af boligen til nye potentielle lejere. Dette er bestemt i lejeloven.

I nogle tilfælde står der i din lejekontrakt, hvornår boligen skal fremvises. Hvis det ikke står i din lejekontrakt, siger lejeloven, at du har pligt til give mulighed for fremvisning hver anden hverdag i mindst 2 timer.

 

Fraflytningssyn og fraflytningsrapport

Et fraflytningssyn er et møde mellem dig og udlejer, hvor I sammen gennemgår lejemålet for at vurdere, hvilket arbejde, der skal laves. Oftest gennemføres fraflytningssynet, når du er fraflyttet din bolig, idet hele boligen skal være tømt og rengjort.

Til fraflytningssynet er det altid en god idé at udarbejde en fraflytningsrapport, hvor I noterer, hvad der skal laves ved lejemålet. I tillæg til fraflytningsrapporten, vil det hjælpe både dig og udlejer, at I tager billeder af lejemålet - og i særdeleshed de ting, I har aftalt, der skal forbedres.

Hvad der skal istandsættes i lejemålet, og hvem der skal betale for omkostningerne til istandsættelse afhænger af din lejekontrakten. Istandsættelse og lejemålets stand ved fraflytning har vi skrevet mere om i denne artikel.

Læs mere om fraflytningssyn og fraflytningsrapport her.

 

Hvornår skal du flytte?

Du skal være ude af din bolig senest når opsigelsesperioden udløber. Der kan dog stå i din lejekontrakt, at du skal være ude og have afleveret alle nøgler allerede inden da. Det skyldes, at udlejer skal bruge nogle dage til at istandsætte og/eller reparere boligen, inden den nye lejer flytter ind.

 

Flytteopgørelse

En flytteopgørelse er den opgørelse, udlejer laver, når han kender alle omkostninger, der er forbundet med istandsættelsen af et lejemål ved fraflytning.

Det er på baggrund af flytteopgørelsen, det også konkluderes, hvor meget af depositummet, der skal tilbagebetales. Oversiger udgifterne til istandsættelse depositummet, vil du blive opkrævet differencen.

Læs mere om flytteopgørelsen, og hvad du skal være opmærksom på.

 

Istandsættelse og lejemålets stand ved fraflytning

Hvordan din lejebolig skal afleveres afhænger af to faktorer:

  • Om din lejekontrakt er underskrevet før 1. juli 2015 eller efter 1. juli 2015
  • Om du har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse eller ej

Er din lejekontrakt underskrevet før 1. juli 2015, er der en mulighed for, at du skal aflevere lejemålet som 'nyistandsat', hvis det står i din lejekontrakt.

Er din lejekontrakt underskrevet efter 1. juli 2015 er det ikke en mulighed, at du skal aflevere lejemålet 'nyistandsat'. Her kan du derimod have ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, hvilket betyder, at du skal aflevere lejemålet 'normalistandsat'.

Se afleveringsstanden af lejeboligen i illustration:

Istandsættelse af lejemål ved fraflytning

Har du underskrevet din lejekontrakt før 1. juli 2015 kan det være en del af aftalen, at du skal afleverer dit lejemål som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind.

At skulle aflevere en bolig nyistandsat betyder, at boligen skal afleveres med nyslebne og nybehandlede gulve samt med nymalede vægge, lofter, karme gerigter mv.. Udlejer kan dog ikke kræve, at du afleverer lejemålet i bedre stand end det var, da du flyttede ind.

Det betyder også, at hvis du noterer mangler i indflytningsrapporten, er det ikke dit ansvar som lejer, at stå for udbedringen af disse ved fraflytning.

Krav til kvaliteten af istandsættelsen

Din udlejer kan have særlige krav istandsættelsen af bolig, så spørg altid. Ønsker du at sætte boligen i stand selv, kan det være en god idé at afstemme det med udlejeren først, så du ikke efterfølgende får en ekstra regning, hvis kvaliteten ikke stemmer overens med udlejers krav.

Har du underskrevet din lejekontrakt efter 1. juli 2015, og står der, at du har den indvendige vedligeholdelsespligt, skal du aflevere lejemålet i samme stand som ved overtagelsen - dog med undtagelse af forringelse ved slid og ælde.

Normalistandsat betyder nødvendig:

  • Maling af vægge, lofter, radiatorer og træværk (døre, karme, gerigter, paneler samt entredøre og vindueskarme indvendigt)
  • Hvidtning
  • Tapetsering
  • Behandling af gulve

Hvad betyder det, at der skal tages højde for slid og ælde?

Slid og ælde er en vurderingssag. Det betyder, at når der skal tages stilling til, hvad der skal istandsættes, skal det vurderes med en tanke på, at der sker almindelig slid og ælde af lejemålet, når det bliver beboet. Det er også derfor, at det forventes, at der udføres nødvendig maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve. 

Du kan som sagt ikke blive pålagt at bringe lejemålet i bedre stand ved fraflytning, end standen ved indflytning. Men har du overtaget lejemålet som nymalet med nyslebne gulve, skal du som lejer afholde udgiften til, at væggene bliver nymalet og gulvene slebet, hvis det vurderes at være nødvendigt til dit fraflytningssyn.

Skal du aflevere en lejebolig, hvor du ikke har den indvendige vedligeholdelsespligt, skal du typisk ikke gøre ret meget i boligen. Det er kun i tilfælde af, at du har misligholdt boligen, der skal gøres noget.

Læs mere om vedligeholdelse af lejeboliger her.

Spørgsmål og svar om fraflytning

Du skal ifølge lejeloven være ude af din bolig senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Der kan dog stå i din lejekontrakt, at du skal være ude og have afleveret alle nøgler allerede inden da. Det skyldes, at udlejer skal bruge nogle dage til at istandsætte boligen, inden den nye lejer flytter ind.

Du skal aflevere nøglerne til din udlejer den dag, du flytter ud. Afleverer du ikke nøglerne senest denne dag, kan din udlejer kræve, at du betaler husleje og varmeafregning indtil nøglerne er afleveret. 
Din udlejer kan godt kræve, at du flytter ud af dit lejemål op til 14 dage før lejeperiodens ophør, hvis det står skrevet i lejekontraktens afsnit om særlige forhold (§ 11 i Typeformular A10). Din udlejer kan dog ikke kræve, at du fraflytter lejemålet 14 dage før, hvis det ikke står skrevet i lejekontrakten.

Hvis der gyldigt er indgået en aftale i lejekontrakten om, at lejemålet skal fraflyttes før tid, kan udlejer godt kræve, at du som lejer flytter ud af lejemålet før tid. Udlejer kan altså ikke pludselig kræve, at du flytter før tid, hvis det ikke gyldigt allerede er aftalt i lejekontrakten.

Som lejer skal du derfor orientere dig i din lejekontrakt, hvis du er i tvivl om, om din udlejer må kræve, at du fraflytter lejemålet 14 dage før lejeperiodens ophør. Står det tydeligt i lejekontraktens afsnit om særlige vilkår (§ 11 i Typeformular A) er aftalen om tidlig fraflytning gyldigt indgået.

Kravene til istandsættelse afhænger af, hvornår du har underskrevet din lejekontrakt - altså om det er sket før eller efter d. 1. juli 2015.

Lejeboliger udlejet før 1. juli 2015

Har du underskrevet lejekontrakten for din lejebolig før 1. juli 2015 kan din udlejer kræve, at du afleverer dit lejemål som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind. Det betyder, at du skal aflevere boligen med nymalede vægge og nybehandlede gulve. Alle vægge, lofter, karme, gerigter mv. skal derfor males, og gulvene skal som minimum have en let slibning og samme behandling som før.

Lejeboliger udlejer efter 1. juli 2015

Har du indgået en lejeaftale efter d. 1. juli 2015 kan din udlejer ikke længere kræve, at dit lejemål afleveres som nyistandsat. Udlejer kan dog kræve, at du afleverer lejemålet som normalistandsat.

Normalistandsat betyder nødvendig:

  • Maling af vægge, lofter, radiatorer og træværk (døre, karme, gerigter, paneler samt entredøre og vindueskarme indvendigt)
  • Hvidtning
  • Tapetsering
  • Behandling af gulve

Skal en bolig afleveres nyistandsat, betyder det, at den skal afleveres i samme nyistandsatte stand, som den var ved indflytning. Var vægge, lofter og  træværker samt gulvene nybehandlede ved indflytning, skal disse også være nymalede og nybehandlede ved fraflytning.

Skal lejeboligen afleveres normalistandsat, kræves det, at boligen afleveres i samme stand som ved indflytning - dog med undtagelse af den forringelse, som skyldes almindeligt slid og ælde. Dette betyder, at der skal ske den nødvendige maling, hvidtning, tapetsering samt slibning og behandling af gulve.

Udlejer kan ikke kræve, at boligen afleveres i bedre stand end den var ved indflytning - uanset om din bolig skal afleveres nyistandsat eller normalistandsat. 

Det vil desuden altid være lejers ansvar at vedligeholde låse og nøgler.

Bemærk, at det i lejekontrakter indgået efter 1. juli 2015 ikke længere er lovligt at kræve, at lejeboliger afleveres nyistandsatte ved fraflytning.

 

Depositummet er udlejers sikkerhed for, at boligen bliver istandsat som aftalt ved fraflytning. Hvad omkostningerne til maling og istandsættelse løber op i er forskelligt og afhænger af, hvordan lejemålet skal istandsættes. Det vil derfor være svært at sige på forhånd, om du som lejer kan forvente at få dit depositum tilbage. Det afhænger af din lejeaftale, og hvordan du ellers vedligeholder og passer på dit lejemål.

Hvorvidt og hvor meget, du vil få tilbage af dit depositum afhænger af din vedligeholdelsespligt, og hvordan du ellers har passet på lejemålet.

Der er derudover i lejeloven ingen bestemt tidsfrist for, hvornår udlejer skal tilbagebetale depositummet. Udlejer skal dog tilbagebetale depositummet lige så snart omkostningerne til maling og istandsættelse er opgjort, hvilket typisk kan se, når alle fakturerer for udført arbejde er modtaget. Lejer skal have tilsendt fraflytningsopgørelsen og skal have det resterende depositum tilbagebetalt sammen med opgørelsen.

I opsigelsesperioden kan udlejer have brug for din hjælp i forbindelse med fremvisning af boligen til nye potentielle lejere. I nogle tilfælde står der i din lejekontrakt, hvornår og hvor længe, boligen skal fremvises. Hvis det ikke står i din lejekontrakt, siger lejeloven, at du har pligt til give mulighed for fremvisning hver anden hverdag i mindst 2 timer.

Din udlejer kan ikke kræve, at du selv står for fremvisningen, med mindre I naturligvis har indgået en gyldig aftale om det.