Alt til din indflytning i lejebolig

Der kan være mange ting at holde styr på i forbindelse med indflytningen i din nye lejebolig. Vi har samlet en oversigt over, hvad du skal huske samt hvad lejeloven siger om indflytning, indflytningssyn, indflytningsrapport og fejl og mangellisten.

I artiklen kan du blive klogere på:

 

Inden du flytter ind

Førstegangsbetaling

Det er typisk en del af lejeaftalen, at du forud for din indflytning skal betale en indflytningspris, der indeholder første måneds husleje, et depositum samt forudbetalt leje. Indflytningsprisen kan maksimalt svare til syv måneders leje. 

I lejekontrakten fremgår det, hvor og hvornår du skal betale indflytningsprisen. Det er vigtigt, at du betaler inden fristen, fordi din udlejer ved manglende betaling kan vælge at ophæve lejeaftalen.

Betal dog aldrig hverken depositum eller forudbetalt leje, før du har en lejekontrakt med både din og udlejers underskrift. Lejekontrakten er nemlig dit bevis for, at I har indgået en aftale om, at du er den nye lejer af boligen.

Vigtigt at vide om lejeaftalen

Lejekontrakten er et af de vigtigste dokumenter, når du skal leje en bolig. Få styr på alt, hvad du som lejer skal vide om lejekontrakten her.

 

Når du flytter ind 

Indflytningssyn

Inden du flytter ind, eller på dagen for din indflytning, skal du og din udlejer sammen lave et indflytningssyn. Din udlejer kan dog godt vælge, ikke at afholde et indflytningssyn, hvis han kun udlejer ét lejemål.

Udlejer skal indkalde dig til indflytningssynet med rimeligt varsel og det er ved indflytningssynet, at I udarbejder en indflytningsrapport.

Et indflytningssyn er et vigtigt møde, hvor du sammen med din udlejer (eller udlejers repræsentant) gennemgår dit nye lejemål og dets stand. Til indflytningssynet skal du sikre, at lejemålet er i den stand, som I har aftalt i lejekontrakten. Det er vigtigt, at du deltager i indflytningssynet, fordi du her kan påpege de ting ved lejemålet, der ikke lever op til den aftalte stand. 

Når du gennemgår din nye bolig, er det bl.a. en god ide at:

  • kontrollere installationer
  • se efter, om vandhaner drypper eller cisternen løber
  • kontrollere at låsene virker
  • kontrollere at vinduerne og dørene ikke binder eller gaber

 

Indflytningsrapporten

Ved indflytningssynet skal din udlejer udarbejde en tilstands- og indflytningsrapport, som beskriver lejeboligens stand, når du overtager den. På den måde har både du og udlejer et bevis for, hvem der skal stå for istandsættelse ved fraflytning. Et grundigt indflytningssyn giver tryghed, når du skal flytte igen.

I indflytnings- og tilstandsrapporten angiver du i fællesskab med udlejer, i hvilket stand boligen har, inden du flytter ind. Det er vigtigt, at I tager jer god tid og er enige. Det, I skriver i rapporten, afgør, i hvilken stand du skal aflevere lejligheden, når du flytter igen. 

Sørg for at få rapporten udleveret fysisk eller elektronisk, så du kan henvise til den, hvis der skulle opstå uenigheder i forhold til lejemålets stand ved din fraflytning.

Finder I fejl og mangler i boligen ved indflytningssynet, kan udlejer enten vælge at udbedre fejlene, eller notere dem i indflytningsrapporten. Ved fraflytning hæfter du ikke for de skader, fejl og mangler, der er skrevet ind i indflytningsrapporten.

Læs mere om, hvad du kan være forpligtet til at vedligeholde og istandsætte her.

Billeder af lejemål

Det er en god idé, at du tager billeder af lejemålet, inden du møblerer det - og meget gerne i forbindelse med dit indflytningssyn. Dette giver dig dokumentation for, hvordan lejemålets stand var ved din indflytning, og er derfor også dokumentation for, hvad du eventuelt ikke skal istandsætte ved din fraflytning.

Udlevering af nøgler

Du har ret til at få udleveret din nøgle den første hverdag efter overtagelsesdatoen. Hvis overtagelsesdagen fx er søndag den 1. maj, har du først ret til at få udleveret nøglen mandag den 2. maj. Det samme gælder helligdage.

Vær opmærksom på, hvor mange nøgler, du får udleveret, da du altid er forpligtet til at vedligeholde låse og nøgler i din lejebolig.

 

De første 14 dage efter indflytning

Fejl- og mangelliste ved indflytning

Ifølge lejeloven har du 14 dage til at gøre indsigelse mod fejl og mangler i din nye bolig. Dette gøres bedst ved hjælp af en fejl- og mangelliste, som du skal sende til udlejer senest 14 dage efter indflytningen. 

Udlejer skal enten sørge for, at fejlene bliver udbedret hurtigst muligt, eller sørge for, at fejlene bliver noteret og gemt, så du ikke senere skal stå for udbedringen af fejlene.

Ligesom ved indflytningssynet er det en god idé at tage billeder af fejl og manglerne, så de altid er dokumenteret.

Reagerer udlejer ikke på fejl- og mangellisten vil udlejeren helt eller delvist være ansvarlig for fejl og manglerne. Dette gælder dog ikke, hvis udlejer dog kan dokumentere at fejl og manglerne ikke var til stede, da lejer flyttede ind.

Huskelisten til din indflytning

Når du flytter, er det vigtigt, at du husker at anmelde din flytning til folkeregisteret inden for fristen. I de fleste kommuner kan du tidligst melde din flytning 28 dage før, du flytter og senest fem dage efter, du er flyttet. Overholder du ikke fristen, kan du i nogle kommuner få en bøde.

Det er også i forbindelse med registreringen af din nye adresse til folkeregisteret, at du skal vælge din nye læge.

Du anmelder din flytning på borger.dk

Din arbejdsplads skal kende din nye adresse. Giv dem gerne besked i god tid.

Internet

Inden du flytter, er det en god idé at tilmelde dig internet på dine nye adresse. Vil du beholde din nuværende internetudbyder, foretrækker de fleste udbydere at få besked om din nye adresse en måned før, du flytter. 

TV-pakke

Er der en TV-pakke inkluderet i din lejeaftale, skal du ikke gøre noget i forbindelse med din indflytning. Står du selv for TV-pakken, skal du huske at give udbyderen besked om, at du flytter.

Har du selv stået for TV-pakken i din nuværende lejebolig, skal du også selv sørge for at opsige aftalen eller flytte aftalen til din nye adresse.

Husk at

  • Fjerne dit navn fra din gamle postkasse.
  • Sætte dit navn på din nye postkasse. Skriv som minimum efternavnene på de postmodtagere, der bruger postkassen, men skriv også gerne fornavnene. Det mindsker risikoen for fejl.

 

Flytter du langt væk, kan det være en god idé at finde en ny tandlæge i dit nye lokalområde. Ønsker du at beholde din nuværende tandlæge er det altid en god idé at give vedkommende besked om din nye adresse.

I din lejekontrakt står der, om du eller udlejer står for at levere el til lejemålet.

Når du selv skal levere el

Står du selv for at tilmelde el til dit lejemål, skal du selv finde og tilmelde dig en elleverandør. Der findes mange på markedet, som du kan vælge imellem.

Husk at tilmelde dig i god tid, så aftalen kan komme på plads, inden du flytter ind.

Når udlejer leverer el

Er det din udlejer, der står for levering af el, skal du formentlig ikke gøre noget i forbindelse med din flytning. Du kan holde dig orienteret hos din udlejer.

Ændrer dine boligforhold sig meget - bliver din boliger fx væsentligt større eller mindre - er det en god idé at tage et kig på dine forsikringer og tjekke, om de matcher din nye situation.

Husk også at give dit forsikringsselskab besked om din nye adresse.

Tjek dine betalingsaftaler

Det er en god idé at kigge dine betalingsaftaler igennem for at kontrollere, at du ikke fremadrettet betaler til noget, der relaterer sig til din tidligere bolig.

Giv foreninger og medlemskaber besked

Er du medlem af en forening eller har et medlemskab, bør du give disse besked om din nye adresse.

Fraflytter du en lejebolig, har du pligt til at oplyse din tidligere udlejer om din nye adresse senest 8 dage før din fraflytning fra boligen. Dette er reguleret i lejeloven.