Spørgsmål og svar om vedligeholdelse og skader

Vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse er al anden vedligeholdelse end maling, hvidtning og tapetsering i lejligheden, uanset om det er inden- eller uden for lejligheden.

Det er udlejer, der skal sørge for den udvendige vedligeholdelse, medmindre I har aftalt andet. Det er kun lovligt at indgå aftale om udvidet vedligeholdelsespligt i småhus-ejendomme (ejendomme med seks eller færre boliglejemål optalt i 1991).

Du skal dog altid selv vedligeholde og forny låse og nøgler.

Læs mere om reglerne for både udvendig og indvendig vedligeholdelse.

Ved udvidet vedligeholdelsespligt har du ansvaret for at vedligeholde og forny inventar og installationer.

Du kan i lejekontrakten være forpligtet til at vedligeholde andet og mere end maling af vægge og behandling af gulve. Det omtales normalt som en ’udvidet vedligeholdelsespligt’.

Hvis du har udvidet vedligeholdelsespligt, kan du fx hæfte for reparation af dele i lejligheden som et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade eller lignende. Det samme kan gælde hvidevarer og termoruder.

Når udlejer vurderer, hvor stor en del af udgiften, du skal betale, bør han tage hensyn til, hvor længe du har boet i boligen, og hvor godt du har vedligeholdt tingene.

Lejekontrakter indgået efter 1. juli 2015 i ejendomme med syv eller flere lejemål, må ikke længere indeholde udvidet vedligeholdelsespligt for lejer.

Læs mere om reglerne for både udvendig og indvendig vedligeholdelse.

Ved almindelig vedligeholdelsespligt har du kun pligt til at vedligeholde og forny låse og nøgler.

Udlejer er ansvarlig for at vedligeholde og forny lejlighedens installationer som vand- og gashaner, håndvaske, wc-kummer, radiatorventiler, stikkontakter og hårde hvidevarer (hvis ejendommen ejer dem).

Læs mere om reglerne for vedligeholdelse.

En indvendig vedligeholdelseskonto er udlejers måde at sikre, at der altid er penge til vedligeholdelse af en bolig. Kontoen tilhører altså boligen og ikke dig som lejer.

Hvis der er en indvendig vedligeholdelseskonto til din bolig, står det i din lejekontrakt. Sammen med din husleje indbetaler du hver måned til denne konto. Beløbet er fastsat i lejeloven og reguleres hvert år den 1. januar. Beløbet er 46 kr. pr. kvm i 2022. Beløbet bliver reguleret årligt, og du kan se satserne på www.gi.dk.

Pengene på vedligeholdelseskontoen skal som udgangspunkt bruges til maling, tapetsering og behandling af gulve.

Hvis saldoen er større end tre års hensættelser, kan pengene – hvis boligen ellers er pænt vedligeholdt – bruges til andre vedligeholdelsesarbejder. Det kan fx være opsætning af fliser eller udskiftning af køkkenbordplade eller blandingsbatterier.

Hvad du som lejer skal vedligeholde i din bolig, afhænger af din vedligeholdelsespligt.

Du kan fx godt være ansvarlig for at skulle male, hvidte, tapetsere og slibe og lakere gulvene i boligen.

Læs mere om vedligeholdelse, og hvad du kan blive forpligtet til her.

Det er svært at sætte et konkret beløb på, hvad det koster at vedligeholde sin bolig. Det afhænger først og fremmest af din vedligeholdelsespligt. Det afhænger også af, hvor god du er til at passe på din bolig, mens du bor der.

Du passer godt på din bolig ved bl.a. at:

 • lufte godt ud i lejligheden med jævne mellemrum
 • rense og rengøre gulvafløb, vandlåse, ventilationsventiler og filtre/perlatorer på blandingsbatterier løbende
 • rense og rengøre hårde hvidevarer løbende
 • afkalke fliser, badekar og vandhaner jævnligt
 • vedligeholde og udskifte dørhåndtag, låse og nøgler, når det er nødvendigt
 • lakere gulve og dørtrin, før lakken er slidt af
 • opvarme alle rum i lejligheden i kolde perioder

Hvis du vil udføre vedligeholdelsesarbejde for de penge, der står på kontoen, skal du kontakte udlejer. Det er udlejer, som afgør, om arbejdet kan udføres og betales fra kontoen. Nogle gange kan der stå i lejekontrakten, at arbejdet kun må udføres af momsregistrerede håndværkere.

Vær opmærksom på, at udlejer kun er forpligtet til at afholde udgifterne til indvendig vedligeholdelse, hvis der er penge på kontoen. Sørg derfor for at kende saldoen, inden du går i gang. Hvis udgifterne er højere end saldoen på kontoen, skal du selv betale differencen.

Efter arbejdet

Når arbejdet er afsluttet, skal du aflevere regningen på dine udgifter til udlejer, som besigtiger boligen. Hvis arbejdet er udført som aftalt, får du dine udgifter refunderet fra kontoen.

Det er vigtigt, at du får udlejer til at besigtige arbejdet og attestere regningerne hurtigst muligt, efter at arbejdet er udført. Hvis regningerne er mere end 3 måneder gamle, kan udgifterne nemlig ikke refunderes.

Når boligen er sagt op

Du kan ikke få udbetalt penge fra kontoen, efter at lejemålet er opsagt.

Du vedligeholder bedst din bolig ved bl.a. at:

 • lufte godt ud i lejligheden med jævne mellemrum
 • rense og rengøre gulvafløb, vandlåse, ventilationsventiler og filtre/perlatorer på blandingsbatterier løbende
 • rense og rengøre hårde hvidevarer løbende
 • afkalke fliser, badekar og vandhaner jævnligt
 • vedligeholde og udskifte dørhåndtag, låse og nøgler, når det er nødvendigt
 • lakere gulve og dørtrin, før lakken er slidt af
 • opvarme alle rum i lejligheden i kolde perioder

Du kan godt få håndværkerfradrag (for håndværkers arbejdsløn, ikke materialer) i din lejebolig, så længe, betingelserne er opfyldt:

 • Du betaler selv for istandsættelsen. Fradraget gælder ikke for arbejde, du betaler for over din husleje eller vedligeholdelseskonto.
 • Du har ret til at vedligeholde boligen. Vedligeholdelsesarbejdet skal være de steder i din bolig, som du har råderet over. Dette står i din lejekontrakt.

Du kan også få håndværkerfradrag for istandsættelsen ved fraflytning. Her skal det også være dig selv, der betaler for istandsættelsen, eller at pengene betales over dit depositum.

Du kan få håndværkerfradrag for disse ydelser:

 • Rengøring
 • Rens eller vask af møbler
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde (inkl. snerydning)

For at få fradraget skal du have betalt for regningen elektronisk (f.eks. Dankort eller MobilePay), og du skal sørge for at få en kvittering eller faktura. Du skal selv sørge for at indberette håndværkerfradraget til SKAT.

Læs mere om håndværkerfradraget her.

Skader

Opdager du skadedyr i din lejebolig, er du forpligtet til straks at kontakte din udlejer. Skadedyr kan fx være rotter, mus, væggelus eller møl. Det vil typisk gå hurtigt, at komme af med skadedyrene.

Din udlejer skal typisk dække og udbedre skaderne

Da det hører under udlejers vedligeholdelsespligt, er det er typisk din udlejers ansvar at få skadedyrene fjernet, og din udlejer hæfter derfor også typisk for omkostningerne til bekæmpelsen af dyrene.

Har du som lejer derimod handlet uforsvarligt og været medvirkende til at skadedyrene har fundet vej til din lejebolig, kan du dog godt blive holdt ansvarlig og dermed også hæfter for omkostningerne.

Du kan også risikere at skulle betale for at få skadedyrene fjernet, hvis du ikke informerer din udlejer hurtigst muligt, efter du har opdaget skadedyrene.

Din egen indboforsikring skal dække skader på møbler

Din udlejer hæfter kun for at få skadedyrene fjernet og genoprette eventuelle skader, der ligger inden for udlejers vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at hvis der også er sket skader på dit indbo, er det dig selv, der skal betale for det. Her skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Opsigelse sker på vanlig vis, selvom du har haft besøg af skadedyr

Ønsker du at opsige dit lejemål som følge af skadedyrenes indtrængen, gælder de almindelige regler for opsigelse. Det er kun i tilfælde, hvor din udlejer har handlet uforsvarligt efter at være blevet gjort opmærksom på skadedyrene, at du straks kan ophæve lejemålet. Du kan læse mere om opsigelse og fraflytning her.


Er der fugt eller skimmelsvamp i din lejebolig, skal du tage kontakt til din udlejer, som vil vurdere, hvor stor skaden er. Det kan i nogle tilfælde nemt behandles, men det er vigtigt, at din udlejer kender til udfordringen.

Du hæfter selv, hvis dit husdyr laver skader i din lejebolig - også selvom det er tilladt for dig at holde husdyr.

En skade på din lejebolig skal altid udbedres hurtigst muligt, så du undgår misligholdelse. Kontakt derfor udlejer med det samme, hvis noget går i stykker, uanset om du eller udlejer skal betale.

Hvem betaler?

Hvis der opstår problemer med installationer eller inventar - en vandhane, der drypper, et toilet der løber, manglende strøm i stikkontakten eller lignende - skal du straks kontakte udlejer.

Udlejer skal udbedre skaden og betale for skaden, hvis udlejer har vedligeholdelsespligten for den ting, der er gået i stykker.

Hvis du selv har vedligeholdelsespligten, skal du sørge for og betale for reparationen.

Hvis skaden er din skyld

Hvis der sker en skade på din bolig, som skyldes, at du har brugt tingene forkert, undladt at gøre rent eller lignende, skal du selv betale for reparation eller udskiftning. Det gælder uanset hvilken vedligeholdelsesordning, du har aftalt med udlejer.

Eksempler på sådanne skader kunne være vandhaner, badekar eller toiletter, der bliver ødelagt af kalk- og rustaflejringer eller en rude, du selv har slået i stykker og lignende.

Hvis der sker en skade på din bolig, som skyldes, at du har brugt tingene forkert, undladt at gøre rent eller lignende, skal du selv betale for reparation eller udskiftning. Det gælder uanset hvilken vedligeholdelsesordning, du har aftalt med udlejer.

Det kan fx være vandhaner, badekar eller toiletter, der bliver ødelagt af kalk- og rustaflejringer eller en rude, du selv har slået i stykker og lignende.

Uanset hvordan du har overtaget din bolig, og hvordan du dermed skal aflevere den, er du forpligtet til at sørge for, at lejligheden bliver vedligeholdt mens du bor der. Du skal passe på det, du lejer. Gør du ikke det, kaldes det misligholdelse. Du hæfter altid som lejer for misligholdelse af boligen.

Hvis du har en bolig med indvendig vedligeholdelseskonto (hvad enten lejemålet er overtaget ’som beset’ eller ’nyistandsat’), går din forpligtelse ud på at fortælle udlejer om behov for vedligeholdelse. Du skal altså fortælle udlejer, hvis gulvene trænger til at blive slebet eller lignende.

Misligholdelse er skader i boligen, som skyldes din forkerte brug eller adfærd, mens du har boet der. Det kan fx være rygning, at gulvene ikke er blevet lakeret i tide, og lakken derfor er slidt igennem, og det rå gulv har taget skade. Det kan også være låger eller døre, der er ridsede eller slået i stykker, eller en bordplade med et hak, så lakken er brudt.