Hvad siger lejeloven om skader og misligholdelse af lejemål?

Hvad siger loven om misligholdelse og skader i din lejebolig? Og hvordan skal du som lejer forholde dig? Vi sætter dig ind i reglerne her.

Sørg for at passe godt på din lejebolig, da det kan blive en dyr efterregning at skulle betale, hvis det ved din fraflytning vurderes, at dit lejemål er blevet misligholdt eller har skader, der skal udbedres. En skade i din lejebolig er nemlig ikke det samme som misligholdelse af boligen. Du passer godt på din bolig ved bl.a. at lufte godt ud, nødvendig afkalkning og rengøring.

Misligholdelse opstår ved forkert brug eller adfærd i lejemålet

Misligholdelse er skader i boligen, som skyldes din forkerte brug eller adfærd, medens du har boet der. Du skal som lejer altid betale for istandsættelsesarbejder, der skyldes misligholdelse af lejemålet. Uanset hvordan du har overtaget din bolig, og hvordan du dermed skal aflevere den, er du nemlig forpligtet til at sørge for, at lejligheden bliver vedligeholdt medens du bor der.

Hvis du har en bolig med indvendig vedligeholdelseskonto, går din forpligtelse ud på at fortælle udlejer om behov for vedligeholdelse. Du skal altså fortælle udlejer, hvis gulvene trænger til at blive slebet eller lignende.

Hvornår er et lejemål misligholdt?

Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

 • lejemålet er brugt forkert (fx malet i farver, som ikke er tilladt i henhold til lejeaftalen)
 • lejemålet er vedligeholdt forkert (fx arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt)
 • løbende maler- og gulvarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til løbende at foretage
 • indvendig vedligeholdelse, der er udvist forkert adfærd (fx lavet større huller i vægge)
 • udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader eller om behovet for, at udlejer foretager vedligeholdelsesarbejder

Helt konkret kan det fx opstå ved rygning eller, at gulvene ikke er blevet lakeret i tide, og lakken derfor er slidt igennem, og det rå gulv har taget skade. Eller det kan være låger eller døre, der er ridsede eller slået i stykker, eller håndtag og greb, der er knækket af.

 

Skader fra husdyr

Det kan også være, at du har haft hund eller kat i boligen, som har lavet skader på gulve, karme og vægge. Du hæfter selv for de skader, dine dyr laver, også selvom det er er tilladt at holde husdyr i ejendommen.

 

Hvis noget går i stykker

En skade på din lejebolig skal altid udbedres hurtigst muligt, så du undgår misligholdelse. Kontakt derfor udlejer med det samme, hvis noget går i stykker, uanset om du eller udlejer skal betale.

Hvem betaler? 

Udlejer sørger for, og betaler for, at skaden bliver udbedret, hvis udlejer har vedligeholdelsespligten på den ting, der er gået i stykker.

Hvis du har vedligeholdelsespligten, skal du selv sørge for og betale for reparationen.

Læs mere om reglerne for vedligeholdelsespligten her.

Hvis skaden er din skyld

Hvis der sker en skade på din bolig, som skyldes, at du har brugt tingene forkert, undladt at gøre rent eller lignende, skal du selv betale for reparation eller udskiftning. Det gælder uanset hvilken vedligeholdelsesordning, du har aftalt med udlejer.

Eksempler på sådanne skader kunne være vandhaner, badekar eller toiletter, der bliver ødelagt af kalk- og rustaflejringer, en rude, du selv har slået i stykker og lignende.

 

Hvad dækker ejendommens forsikring?

Når du bor i en lejebolig, bør ejendommen have en forsikring til at dække skader, der sker som følge af brand-, storm- og vandskader samt andre udefrakommende faktorer. Den dækker som hovedregel alle skader på:

 • tag
 • vægge
 • lofter
 • gulve
 • vinduer
 • køkkener 

På nogle ejendomme er forsikringen udvidet med en glas- og kummeforsikring. Hvis det er tilfældet, dækker forsikringen også ruder, der er slået itu samt revnede toiletter. Men dette skal du holde dig orienteret om hos din udlejer.

Dit indbo er ikke dækket

Dit eget indbo er ikke dækket af ejendommens forsikring. Derfor er det er en god ide at tegne en privat indboforsikring, der dækker dine møbler, elektronik, tøj og lignende. Indboforsikringen kan også dække dine udgifter til midlertidig genhusning, hvis uheldet er ude.