Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Istandsættelse ved fraflytning

Boliger, der afleveres nyistandsat

Har du overtaget din bolig nyistandsat, skal den afleveres i samme stand, som du modtog den i, men ikke bedre.

Hvis du selv sætter boligen i stand, skal du have godkendt arbejderne af udlejer, for at du kan få dækket udgifterne fra kontoen. Du skal have godkendelsen inden, du eller dine momsregistrerede håndværkere går i gang. Vær opmærksom på, at du ikke kan få din egen ’arbejdsløn’ betalt fra vedligeholdelseskontoen.

Din udlejer kan have særlige regler om aflevering af nyistandsatte boliger, så spørg altid.

Boliger, der afleveres som beset

Hvis du har en bolig, der er overtaget som beset og har en indvendig vedligeholdelseskonto, bliver kontoen lukket, når du siger lejemålet op. Du skal altså have godkendt og afregnet arbejder inden din opsigelse, hvis du vil have betalt dem over kontoen.

Hvis udlejer ved flyttesynet konstaterer forhold, der ikke er i orden, og som du hæfter for, bliver udgifterne opkrævet over flytteafregningen. Du har dog mulighed for at selv at bringe tingene i orden, inden du flytter.

Hvis du skal aflevere en bolig uden indvendig vedligeholdelse ’som beset’, skal der typisk ikke gøres ret meget i lejligheden. Kun hvis du ikke har vedligeholdt boligen ordentligt, mens du har boet der, skal der gøres noget.

Udvidet vedligeholdelse

Du kan i lejekontrakten være forpligtet til at vedligeholde andet og mere end maling af vægge og lakering af gulve. Det omtales normalt som en ’udvidet vedligeholdelsespligt’.

Hvis du har udvidet vedligeholdelsespligt, kan du f.eks. hæfte for reparation af dele i lejligheden som et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade eller lignende. Det samme kan gælde hvidevarer og termoruder.

Når udlejer vurderer, hvor stor en del af udgiften, du skal betale, bør han tage hensyn til, hvor længe du har boet i boligen, og hvor godt du har vedligeholdt tingene.

Lejekontrakter indgået efter 1. juli 2015 i ejendomme med 7 eller flere lejemål, må ikke længere indeholde udvidet vedligeholdelsespligt for lejer.

Misligholdelse

Uanset hvordan du har overtaget din bolig, og hvordan du dermed skal aflevere den, er du forpligtet til at sørge for, at lejligheden bliver vedligeholdt medens du bor der. Du skal passe på det, du lejer. Gør du ikke det, kaldes det misligholdelse. Du hæfter altid som lejer for misligholdelse af boligen.

Hvis du har en bolig med indvendig vedligeholdelseskonto (hvad enten lejemålet er overtaget ’som beset’ eller ’nyistandsat’), går din forpligtelse ud på at fortælle udlejer om behov for vedligeholdelse. Du skal altså fortælle udlejer, hvis gulvene trænger til at blive slebet e.l..

Misligholdelse er skader i boligen, som skyldes din forkerte brug eller adfærd, mens du har boet der. Det kan fx være rygning, at gulvene ikke er blevet lakeret i tide, og lakken derfor er slidt igennem, og det rå gulv har taget skade. Eller det kan være låger eller døre, der er ridsede eller slået i stykker, eller håndtag og greb, der er knækkede af.

Skader fra husdyr

Det kan også være, at du har haft hund eller kat i boligen, som har lavet skader på gulve, karme og vægge. Du hæfter selv for de skader, dine dyr laver, også selvom det er er tilladt at holde husdyr i ejendommen.

Model kikker i papirer

Venteliste

Skriv dig op til en bolig