Spørgsmål og svar om boligudlejning

Find lejer

De boligsøgende kan via boligannoncen klikke på 'Kontakt udlejer'. Du modtager også en besked, når de boligsøgende ansøger om en fremvisning af boligen.

Du kan nemt udleje din bolig ved at oprette en boligannonce. Når din annonce er publiceret, kan de boligsøgende bestille en fremvisning eller tage direkte kontakt til dig.

Læs meget mere om boligudlejningen på Findbolig her.

Når du mener, du har nok ansøgninger til at kunne finde din nye lejer, kan du ændre annoncens status til 'Reserveret'. På den måde lukker du for muligheden for at nye boligsøgende kan ansøge om boligen.

Vi vil med glæde hjælpe dig i din udlejningsproces. Vores team af udlejningskonsulenter håndterer udlejninger dagligt. Det betyder, at vi er helt tæt på både de boligsøgende og boligmarkedet.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Markedsføring af boligannoncer
  • Udlejning af din bolig
  • Fremvisning af din bolig
  • Fotografering og plantegning

Vi sidder klar til at hjælpe dig og svare på din spørgsmål: Kontakt os for mere information.

Du kan ikke selv tage kontakt til de boligsøgende. Du har dog altid mulighed for at skrive med dem, der bestiller en fremvisning hos dig. Disse beskeder modtager du i din indbakke her på Findbolig, hvor du nemt kan have en dialog med dem.

Du kan ikke skrive til flere boligsøgende på én gang. Alle ansøgerne til din bolig vil dog automatisk få besked, når du udlejer den. 

Boligannonce

En boligannonce er aktiv i 90 dage fra den indrykkes. Alle dage - også weekend og helligdage - tælles med i de 90 dage.

Din annonce vil være synlig på Findbolig fra det øjeblik, du opretter og publicerer den.

Vi screener alle annoncer på Findbolig dagligt, for at sikre, at der kun er reelle boligannoncer på Findbolig. På den måde kan du trygt og roligt annoncere din lejebolig på Findbolig.

[Kommer senere - mangler billeder]
[Kommer senere - mangler billeder]
[Kommer senere - mangler billeder]
[Kommer senere - mangler billeder]

Hvis din annonce bliver afvist, er det fordi, vi har fundet noget i den, der strider mod annonceringsvilkårerne, eller fordi der er fejl i teksten, huslejen eller andre oplysninger. Vi vil selvfølgelig gerne begrunde afvisningen og fortælle, hvad du skal ændre for at få annoncen godkendt. Når du har foretaget de nødvendige ændringer, kan du indrykke annoncen igen.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan finde en løsning.

Vi vil meget gerne hjælpe dig med dine mange lejemål. Vi er eksperter i at skabe skræddersyede løsninger til vores udlejere, og vi tager meget gerne en uforpligtende snak med dig om dine muligheder hos os.

Læs mere om dine muligheder eller kontakt os for at høre mere.

Du skal oplyse bruttoarealet, når du opretter din annonce. Bruttoarealet inkluderer alt, også andel af trappeopgang og fællesrum m.m.

Du er også velkommen til at oplyse nettoarealet (dvs. de indvendige mål) i beskrivelsen af lejemålet. Det er en god service over for den potentielle lejer, som på den måde kan se, hvor stor boligen faktisk er.

At være udlejer

Parcelhuse defineres og følger reglerne for udlejning af beboelseslejemål.

Vi hjælper dig meget gerne godt på vej! Vi har faktisk skrevet en række artikler om udlejning af beboelseslejemål:

Hvad du må leje din lejlighed ud for afhænger af flere faktorer. Det handler bl.a. om, hvor i landet, din lejlighed ligger, hvornår ejendommen er opført og hvor mange lejligheder, der er i ejendommen.

Læs mere om fastsættelse af husleje og hvad reglerne er på området her.

At fremleje en bolig kan på flere måder minde om en almindelig udlejning. Men der er forskelle, som du skal være opmærksom på.

Vi har samlet alt, du skal vide om fremlejen her.

Lejer har ret til at fremleje hele din bolig i op til to sammenhængende år, hvis:

  • Lejer kan dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering, studieophold eller lignende.
  • Lejligheden ikke bliver beboet af flere end to personer pr. beboelsesrum.

Læs mere om fremleje af lejeboliger her.

Du skal normalt udlevere nøglen til lejer på overtagelsesdagen kl. 12. Hvis overtagelsesdagen er en søn- eller helligdag, kan du udlevere nøglen den første hverdag efter overtagelsesdagen kl. 12.

Din lejer har ret til at bytte bolig med én anden lejer af en beboelseslejlighed, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Lejer ikke driver erhverv i lejligheden – og at lejligheden derfor kun er udlejet til beboelse.
  • Lejer har boet i lejligheden i minimum 3 år.
  • Antallet af beboere i den nye lejlighed overstiger ikke antallet af beboelsesrum.
  • Bor du selv i ejendommen, skal der være mindst 7 beboelseslejligheder i ejendommen. Bor du ikke selv i ejendommen har lejer ret til at bytte lejligheden uagtet antallet af lejligheder i ejendommen.

Kan du som udlejer modsætte sig byttet?

Du kan modsætte dig byttet, hvis byttet ikke overholder lejelovens regler.

Opfylder byttet lejelovens regler, skal du have en rimelig grund til at modsætte dig byttet. En rimelig grund kan fx være, at personen, lejer ønsker at bytte med, tidligere har misligholdt sin lejeaftale eller sit lejemål.

Byttet skal være ”lige over” mellem to parter

Lejer kan kun bytte din lejebolig med én anden part, hvis de bytter ”lige over”. Det vil sige, at de flytter ind i hinandens lejligheder. Lejer kan derfor ikke lave en bytteaftale, hvor der fx er tre parter, der bytter indbyrdes. Har lejer et ønske om dette, kræver det din accept af aftalen.

Opsigelse og aflevering af bolig

Der er ingen opsigelsesperiode, men lejer skal aflevere boligen på samme måde, som hvis lejer havde sagt den op og var fraflyttet på vanlig vis. Det vil sige, at boligen skal sættes i stand, inden den nye lejer flytter ind. Afregning af depositum, varme m.v. skal også foregå på vanlig vis.

Du kan læse mere om din rettighed til at bytte bolig i lejelovens § 73.

Det er ikke et krav, at du opkræver depositum eller forudbetalt husleje fra din lejer. Men du kan kræve, at din lejer betaler et depositum på op til tre måneders husleje, inden indflytning. Depositummet er din sikkerhed for, at du får boligen tilbage i den stand, I har aftalt. Gør du ikke det, kan du bruge af depositummet til at bringe boligen i den stand.

Du kan også kræve, at lejeren betaler op til tre måneders husleje forud. Den forudbetalte husleje er din sikkerhed for, at du får leje de sidste måneder, efter at lejeren har sagt op og måske er flyttet.

Om lejer skal have penge tilbage af sit depositum afhænger, om boligen er afleveret i den aftalte stand. Vurderes det, at der er behov for istandsættelse for at bringe boligen tilbage til den aftalte stand, kan du gøre brug af depositummet. Bliver beløbet for istandsættelsen højere end depositummet, kan du opkræve lejer. Bliver beløbet mindre, skal differencen tilbagebetales til lejer.

Er lejekontrakten indgået efter d. 1. juli 2015, kan du ikke længere kræve, at lejer skal aflevere lejemålet nyistandsat. Du kan altså højest kræve, at lejer istandsætter i forhold til nødvendig vedligeholdelse - også kaldet for normal istandsættelse. Det betyder, at maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve kun skal ske, hvis det vurderes nødvendigt, for at lejemålet fremtræder godt vedligeholdt. Denne vurdering sker ved et fraflytningssyn.

Du kan læse mere om vedligeholdelse af lejeboliger her.

Når lejer opsiger boligen, kan lejer bo den forudbetalte leje op. Det vil sige, at lejer ikke indbetaler husleje til dig i de måneder, der svarer til den forudbetalte husleje. Har lejer betalt tre måneders forudbetalt leje ved indflytning, kan lejer bo i boligen de sidste tre måneder for den forudbetalte husleje.