Forbrugsregnskabet af el, vand og varme

Hvordan skal betalingen af forbruget foregå? Og hvilke krav er der til forbrugsregnskabet?
Der er forskellige måder at afregne forbruget med din lejer. Det mest normale er, at vand og varme afregnes med a conto, mens lejer selv står for afregning af el direkte med forsyningsselskabet.

Betales forbruget via aconto betaler lejer et fast beløb hver måned i forbindelse med huslejen. Aconto beløbet bør sættes i et niveau, der svarer til forbruget, der har været i tidligere perioder. Én gang om året opgøres regnskabet, og lejer skal enten efterbetale eller have udbetalt differencen mellem aconto indbetalingerne og det reelle forbrug.

Der gælder forskellige regler i forhold til aconto betalinger alt efter, hvilket forbrug, der er tale om:

Vand og el

Du skal som udlejer kunne dokumentere lejerens forbrug af vand og el. Det er derfor et krav, at en forbrugsmåler er tilknyttet det enkelte lejemål, hvis du vil opkræve aconto betaling for vand og el. Er der ikke tilknyttet en måler, kan du kun kræve betaling af vand over huslejen.

 

Varme

Du må gerne opkræve aconto betaling for varmeforbruget, selvom der ikke er tilknyttet en måler til det enkelte lejemål. Her er det nemlig tilladt, at udgifterne til varme fordeles mellem lejerne i bygningen. Det kan eksempelvis fordeles alt efter antal kvm.

Vær opmærksom på, at lejerne godt kan kræve, at du opsætter forbrugsmålere til lejemålene.

Det er meget normalt, at lejer selv står for betaling af el direkte til leverandøren. Dette er muligt, når der er tilknyttet en elmåler til det enkelte lejemål, og elselskabet derfor kan lukke for strømmen for det enkelte lejemål.

Drejer det sig om vand, er det dog svært at lukke for vandet til det enkelte lejemål i en etageejendom, da vandet ofte er forbundet til hele ejendommen. Betaling af vand og varme bliver derfor ofte betalt med huslejen eller som en a conto betaling.

Er der tale om en hel bolig, kan du ikke vælge at lade varmeregnskabet være inkluderet i huslejen. Det er dog svært at gøre ved udlejning af et værelse, som del af en bolig, hvorfor det her vil være muligt at lade varmeregnskabet være en del af huslejen.

Vælger du at lade forbrugsregnskaber være medregnet i huslejen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan sende en efterregning til lejer, når forbrugsregnskabet er gjort op. Omvendt skal lejer heller ikke have differencen udbetalt, hvis det skulle være tilfældet. 

Forbrugsregnskabet

Bliver forbruget betalt via a conto betalinger, skal du som udlejer lave et forbrugsregnskab.

Om forbrugsregnskabet gælder det:

  • Lejer skal have modtaget forbrugsregnskabet senest fire måneder efter regnskabsårets udløb
  • Regnskabet skal være skriftligt
  • Regnskabet skal indeholde de samlede forbrugsudgifter og oplysninger om lejeren mulighed for indsigelse
 

Afregning

Tilbagebetaling

Skal lejer have penge tilbage, skal tilbagebetalingen ske i forbindelse med den næstkommende huslejebetaling efter modtagelse af huslejeopkrævningen.

Efterbetaling

Skal lejer betale flere penge for varmeregnskabet, kan du først kræve beløbet betalt med huslejebetalingen minimum en måned efter modtagelsen af regnskabet. Modtager lejer fx regnskabet d. 15 januar, skal han tidligst betale efterregningen d. 1. marts.

Skulle beløbet, som lejer skal efterbetale, overstige hvad der svarer til tre måneders husleje, har han ret til at dele betalingen op i tre lige store rater fordelt over tre måneder.

Ved fraflytning

Afregning af forbrugsregnskabet skal ske senest på fraflytningsdagen.