Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Ventelisteregler: Sådan tildeles boligerne

For at komme på den eksterne venteliste hos Frederiksberg Boligfond skal du være myndig og enten bo, studere eller arbejde på Frederiksberg. Det er gratis at stå på ventelisten. Er du allerede beboer i fonden, kan du efter to år blive opskrevet på den interne venteliste.

Tildeling af ledige boliger sker efter følgende prioritering:  

 1. Genhusninger
 2. Anvist af Frederiksberg Kommune
 3. Boliggarantibevis
 4. Interne ansøgere i egen ejendom
 5. Interne ansøgere i Frederiksberg Boligfond
 6. Beboerbørn i Frederiksberg Boligfond
 7. Eksterne ansøgere

Særligt for Den Sønderjyske Bys stuelejligheder med have

Tildeling af ledige stuelejligheder med have i Den Sønderjyske By sker efter følgende prioritering:

 1. Interne ansøgere i Den Sønderjyske By
 2. Boliggarantibevis
 3. Beboerbørn i Den Sønderjyske By
 4. Intern i Frederiksberg Boligfond
 5. Beboerbørn i Frederiksberg Boligfond
 6. Eksterne ansøgere

Denne tildeling er kun gældende for stuelejlighederne med have i den Den Sønderjyske By.

Særligt for boliger der annonceres på eksterne udlejningsportaler

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at annoncere udvalgte boliger på eksterne udlejningsportaler, hvis ejendomsadministrator DEAS vurderer, at boligen er vanskelig at udleje til ansøgerne på ventelisterne. Det kan eksempelvis dreje sig om boliger, der er gennemgribende renoveret iht. ML § 5, stk. 2, hvilket har indvirkning på boligens pris.

Den udvalgte bolig vil stadig tilbydes ansøgere på den intern og ekstern venteliste, ligesom de fortsat har fortrinsret, selvom boligen er annonceret på en ekstern boligportal.

Sker tildelingen til en ansøger via den eksterne boligportal, vil ejendomsadministrator DEAS vurdere, hvem der skal have boligen tildelt. Der laves en samlet vurdering, hvori forskellige forhold såsom tilknytning til Frederiksberg, boligbehov og økonomi spiller ind.

 

PFA Pension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra fondens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.