Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Lejeregulering efter nettoprisindekset

Din udlejer kan vælge at regulere din husleje efter nettoprisindekset, hvis du bor i en ejendom, som er taget i brug efter 31. december 1991. Det betyder, at udlejer typisk en gang om året kan hæve lejen med den procentdel, som nettoprisindekset er steget.

Denne form for regulering er altid aftalt i lejekontrakten. Her står, hvilken dato lejen stiger, og hvilket prisindeksår, der skal bruges. Indekseringen sker altid af foregående års leje. Er nettoprisindekset steget med 3%, betaler du altså 3% mere i husleje end året før.

Hvis din husleje reguleres efter nettoprisindekset, er der intet krav om varsel. Din udlejer skal altså ikke varsle huslejestigningen 3 måneder før, men kan blot meddele dig at huslejen stiger. Dette skyldes, at datoen for ændringen fremgår af din lejekontrakt.

Hvordan gør jeg?

Find vejledninger til Findbolig.nu her

Stuk