Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Overdragelse af boligen

Bytte

Hvis du har boet i en lejebolig i 3 år, kan du bytte den med en anden lejer, som har bytteret. Muligheden gælder ikke beboere i andelsboliger.

Der er ingen opsigelsesperiode, men du skal aflevere boligen på samme måde, som hvis du havde sagt den op og var flyttet. Det vil sige, at den skal sættes i stand, inden den nye lejer flytter ind. Du skal også afregne depositum, varme m.v. med udlejer.

Vær opmærksom på at din udlejer kan vælge at modernisere din lejlighed i forbindelse med en bytning, og at den fremtidige leje derfor kan blive højere end den du selv betaler. Der findes særlige regler herom, som du kan få hos din udlejer.

Begge jeres udlejere skal godkende byttet. Hvis byttet ikke følger lejelovens regler, kan udlejerne sige nej til, at I må bytte.

Fremleje

Du har som lejer, i særlige tilfælde, ret til at fremleje din bolig. Fremlejen skal følge lejelovens regler, hvilket betyder, at:

  • du kan fremleje boligen i højst 2 år
  • du kan fremleje boligen, hvis du er midlertidigt væk på grund af arbejde i udlandet, studieophold, sygdom, midlertidig forflyttelse eller uddannelse
  • du skal kunne dokumentere over for udlejer, at fraværet er midlertidigt, f.eks. ved kopi af ansættelseskontrakt, studiebevis e.l.

Du kan også fremleje din bolig delvist, dvs. leje et eller flere værelser ud og selv bo i resten. I det tilfælde må du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum.

Må andre overtage lejemålet?

Din familie eller pårørende kan i nogle tilfælde overtage dit lejmål, hvis du fraflytter som følge af eks. skilsmisse, separation, ophævelse af husstandsfællesskab, indflytning på plejehjem eller død.

Separation/skilsmisse

Ved separation eller skilsmisse bliver der ved bevillingen eller dommen taget stilling til, hvem af jer, der skal (kan) fortsætte lejemålet. Den af jer, der bliver boende, fortsætter lejemålet uden ændringer og overtager alle forpligtelser fra den anden. Udlejer kan ikke modsætte sig et sådant lejerskifte, men skal have besked hurtigst muligt.

Ophævelse af husstandsfællesskab

Har I haft fælles husstand i mindst to år og ophæver samlivet, kan I aftale indbyrdes, hvem af jer, der skal have ret til at fortsætte lejemålet, hvis denne har tjent som fælles bolig. Kan I ikke blive enige om en aftale, så kan der ved dom blive taget stilling til, hvem af jer der skal (kan) fortsætte lejeforholdet. Men det sker kun, når der er særlig grund til dette, herunder navnligt hvis I har mindreårige børn, der skal tages hensyn til.

Plejehjem/død

Hvis du dør eller flytter på plejehjem, i beskyttet bolig e.l., har din ægtefælle ret til at blive boende. Ægtefællen overtager så den løbende lejeaftale og fortsætter på uændrede vilkår. Det indebærer bl.a., at din ægtefælle også hæfter for eventuelle restancer m.v.

Retten til at overtage lejligheden gælder ikke kun gifte par, men også personer, der har haft fælles husstand i mindst 2 år umiddelbart før dødsfaldet eller flytningen. Den fælles husstand skal kunne dokumenteres. Udlejer kan ikke modsætte sig lejerskiftet, men skal have besked hurtigst muligt.

 

Abribus Søjle