Velkommen til Sampension

Som kunde i Sampension Livsforsikring har du fortrinsret til Sampensions boliger, men alle boligsøgende kan skrive sig på venteliste til lejeboliger.

Opret en personlig profil for at skrive dig op. Der er ingen regler for, hvor stor en bolig, du kan søge.

Pr. 1. marts 2020 er en række ejendomme overgået til Newsec. Har du spørgsmål eller ønsker at skrive dig op, skal du derfor henvende dig til Newsec.

Venteliste: venteliste.newsec.dk
Mail venteliste@newsec.dk
Tlf. 45 26 01 02
Udvalgte ejendomme samt ejendomme, Sampension ejer med andre pensionsselskaber, kan fortsat findes her på Findbolig, hvor du fortsat kan skrive dig på venteliste. Se ejendommene og skriv dig op her.

Alle boligsøgende kan skrive sig på Sampensions venteliste, men pensionskunder i Sampension Livsforsikring har fortrinsret til boligerne.

Når en bolig bliver ledig, tilbydes den til de første ca. 20 boligsøgende, der står øverst på ventelisten til den konkrete bolig.

Blandt de boligsøgende, der er interesserede i boligen og accepterer tilbuddet, er det kunden med den højeste ventelisteanciennitet, der får tildelt boligen. Det er ikke muligt at overdrage anciennitet.

Vælger Sampension eller et pensionsselskab administreret af Sampension at sælge en boligejendom i porteføljerne, nedlægges ventelisten på den pågældende ejendom. Det betyder, at fortrinsretten til leje af bolig i ejendommen bortfalder helt. Du får naturligvis besked fra Findbolig.nu, hvis det måtte ske.

Hårde hvidevarer

Som udgangspunkt udlejes vores boliger uden hårde hvidevarer, men der kan være undtagelser fx efter modernisering af lejemålet. Det vil fremgå af lejekontrakten, om hårde hvidevarer hører med.

Rygning

Det gælder for alle nye lejeaftaler, at det ikke er tilladt at ryge i lejemålet. Sampension ønsker at minimere rygning på ejendomme og på længere sigt at gøre dem røgfri.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i Sampensions ejendomme. Dette gælder for alle nye lejeaftaler.

For at skrive dig på venteliste til boliger hos Sampension, skal du oprette en personlig profil her på Findbolig.

Søg efter de ejendomme, hvor du ønsker at blive skrevet op. For hver ejendom listes de forskellige boligstørrelser, og ud for hver type kan du skrive dig op med et enkelt klik på knappen 'Skriv mig på venteliste'.

Husk at holde dine adresseoplysninger opdaterede på profilen, så de altid er aktuelle.

Opskrivning på venteliste

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange boliger, du kan skrive dig op til i hver ejendom, og du kan skrive dig op til alle størrelser.

Når du får et boligtilbud, får du besked på e-mail og/eller SMS.

Selve boligtilbuddet finder du på 'Min side', når du er logget ind på Findbolig.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også her, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Svarfristen er sædvanligvis en uge.

Manglende svar

Svarer du ikke på tilbuddet inden tidsfristen, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Tildelt bolig og ventelisteanciennitet

Får du tildelt en bolig, sættes du automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud fra Sampension, før du selv ændrer din status til aktiv boligsøgende igen.

Din ventelisteanciennitet hos Sampension slettes også, når du får tildelt en bolig.

Har du spørgsmål?

Vi vil også gerne gøre din boligsøgning så nem og effektiv som muligt. I vores hjælpecenter kan du derfor finde svar på dine spørgsmål til blandt andet:

Vores team af udlejningskonsulenter sidder også klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Sampensions ventelister og lejeboliger