Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Ventelisteregler

Vil du leje en bolig hos PenSam, skal du skrive dig på ventelisten. Det er gratis at være skrevet op.

Fortrinsret til boligerne

Har du en pensionsordning hos PenSam, har du fortrinsret til at leje en bolig.
Er du pensioneret medlem har du fortrinsret frem for medlemmer med en pensionsordning.

Er der ingen medlemmer på ventelisten til en ledig bolig, tildeles den en boligsøgende, der ikke har pensionsordning hos PenSam.

Bemærk

For alle boligsøgende gælder det, at du ikke må være registreret i RKI.

Du kan max. skrive dig på venteliste til boliger i 4 ejendomme.

Aktiv eller passiv boligsøgende

Som aktiv boligsøgende kan du få boligtilbud. Sæt dine opskrivninger på pause og bliv passiv boligsøgende, hvis du først ønsker en bolig i fremtiden. Du får ikke tilsendt boligtilbud, men samler anciennitet på ventelisten.

PenSam

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionsselskabets forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.