Velkommen til TDC Pensionskasses boliger

TDC Pensionskasse ejer sammenlagt 9 boligejendomme fordelt over hele landet. Er du medlem af TDC Pensionskasse, har du fortrinsret til boligerne.

Opret en personlig profil for at skrive dig på ventelisten.

Opskrivning, ventelisteregler og tildeling

Ledige boliger tildeles boligsøgende efter følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Medlemmer i TDC Pensionskasse (herunder også børnepensionister og ægtefællepensionister).
 2. Eksisterende lejere i TDC Pensionskasses ejendomme.
 3. Ansatte i TDC Group og TDC Pensionskasse.
 4. Familiemæssig tilknytning (børn, børnebørn, oldebørn og forældre) til et medlem eller ansat i TDC Pensionskasse eller til en ansat i TDC Group.
 5. Eksterne boligsøgende uden tilknytning.

En ledig bolig tildeles efter ovenstående prioriterede rækkefølge, og inden for hver gruppe tilbydes boligen til den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten.

Særligt for studieboliger

Studieboliger tildeles udelukkende boligsøgende mellem 18 og 35 år, som er under uddannelse. Læs mere om regler for uddannelse, inden du skriver dig på ventelisten.

Mange ansøgere optages på ventelisten på forventning om optagelse på en uddannelse. Du kan tidligst blive aktiv søgende, tre måneder før du begynder på din uddannelse. Du skal være studieaktiv på overtagelsestidspunktet.

Hvis du ikke bliver optaget, skal du huske at ændre det i din brugerprofil og sætte dig som passiv ansøger.

Boligsøgende med handicap kan henvende sig til DEAS’ boligudlejning for en individuel vurdering og eventuel placering på ventelisten til studieboliger.

 1. Opret en personlig profil.
 2. Tilknyt dig TDC Pensionskasse: Sådan tilknytter du dig
 3. Skriv dig på ventelisten: Sådan skriver du dig op

Husk at holde dine adresseoplysninger opdaterede på profilen, så de altid er aktuelle. 

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange boliger, du kan skrive dig op til i hver ejendom, og du kan skrive dig op til alle størrelser.

Når du får et boligtilbud, finder du tilbuddet på ’Min side’, når du er logget ind. Du kan få tilbuddet på e-mail og/eller SMS afhængig af, hvad du har markeret i din profil.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning. Husleje, depositum og andre beløb er angivet i boligtilbuddet.

Bemærk - det er også i tilbuddet, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Manglende tilbagemelding

Det er vigtigt, du svarer på alle boligtilbud, du modtager. Svarer du ikke på tilbuddet inden tidsfristen, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Fristen for svar fremgår af boligtilbuddet.

Tildelt bolig

Får du tildelt en bolig, bliver du sat som passiv boligsøgende. Dermed får du ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Boligsøgende med handicap kan henvende sig til DEAS’ boligudlejning på telefon 70 30 22 00 for en individuel vurdering og eventuel placering på ventelisten til studieboliger.

Særligt for studerende

Studieboliger tildeles udelukkende boligsøgende mellem 18 og 35 år, som er under uddannelse. Læs mere om regler for uddannelse, inden du skriver dig på ventelisten.

Mange ansøgere optages på ventelisten på forventning om optagelse på en uddannelse. Du kan tidligst blive aktiv søgende, tre måneder før du begynder på din uddannelse. Du skal være studieaktiv på overtagelsestidspunktet.

Hvis du ikke bliver optaget, skal du huske at ændre det i din brugerprofil og sætte dig som passiv ansøger.

For at kunne få tildelt en studiebolig, skal du være optaget på en godkendt uddannelse, det drejer sig om:

 • Alle uddannelser, der er SU-godkendte, herunder erhvervsuddannelser.
 • Udvekslingsstuderende.
 • Udenlandske betalingsstuderende på en SU-støttet uddannelse i Danmark.

Når du får tilbudt at leje en studiebolig, skal du dokumentere, at du er under uddannelse. Dette gør du ved at udfylde et studietjekskema, og få det påtegnet af din uddannelsesinstitution. Det udfyldte studietjekskema sendes til bolig@deas.dk.

Er du endnu ikke påbegyndt dit studie skal du dokumentere, at du er optaget på studiet ved at indsende en kopi af dit optagelsesbrev.

Klik og åbn studietjekskemaet (pdf).

Du kan også sende dokumentationen til:

DEAS Boligudlejning
Mrk. TDC
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg.

Du kan ikke søge studiebolig:

 • Hvis du går på en betalingsuddannelse, fx Åbent Universitet, de danske masteruddannelser eller ejendomsmægler-uddannelsen.
 • Hvis du er pædagogikum-studerende, da dette vurderes af den danske stat som et arbejde.
 • Hvis du i forvejen har en fuld, lang videregående uddannelse, fx allerede har en kandidatgrad.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Vi vil gerne gøre din boligsøgning så nem og effektiv som muligt. Men vi ved også, at der kan være mange ting at holde styr på i processen. I vores hjælpecenter kan du derfor finde svar på dine spørgsmål til blandt andet:

Vores team af udlejningskonsulenter sidder også klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail. Du er altid velkommen til at kontakte os.

 

TDC Pensionkasses ventelister og lejeboliger