Ventelisteregler for PFA Boliger

Sådan tildeles PFAs boliger blandt opskrevne PFA kunder på ventelisten

PFA kunder får fortrinsret til at leje boliger, som er ejet af PFA-koncernen. Boligerne omfatter i dag kollegier, lejeboliger, seniorboliger og seniorbofællesskaber. Du kan læse mere om, hvordan du skriver dig op her

Boligernes tildeles efter ventelisteanciennitet

Når en bolig bliver ledig, vil et givent antal boligsøgende fra ventelisten blive inviteret til fremvisning af boligen. De skal som følge heraf, inden tidsfristen i tilbuddet er overskredet, enten acceptere (svare ja tak) eller afslå invitationen (svare nej tak). Besvarer kunden ikke invitationen, vil dette blive betragtet som et afslag og kunden mister derved ét af vedkommendes tre forsøg.

Af de ansøgere der efter fremvisningen fortsat er interesseret i at leje boligen, og som aktivt tilkendegiver deres interesse, vil systemet automatisk tildele boligen til den, der har den højeste ventelisteanciennitet.Ligeledes tjekkes der, at øvrige kriterier og betingelser for tildeling er opfyldt.

Særligt for kollegier

For kollegier gælder det, at den boligsøgende skal forny sine opskrivninger hver 3. måned. Fornys opskrivningerne ikke, slettes opskrivninger og anciennitet.

Først inden for 3 måneder før studiestart vil boligsøgende modtage tilbud. Afgives to afslag på et tilbud af studiebolig, sættes ansøgeren passiv, og optjent anciennitet slettes.

Boligsøgende, der er angivet som passive, optjener ikke anciennitet. 

Manglende svar på beskeder kan have konsekvens for din opskrivning

Ved tre afslag eller manglende svar på vigtige beskeder om ventelisteboliger, vil du som opskrevet på ventelisten automatisk blive markeret som passiv boligsøgende. Passive boligsøgende optjener ikke anciennitet, ligesom de heller ikke inviteres til fremvisninger eller får tilbudt ledige boliger.

Det kan fx dreje sig om manglende svar eller afslag på beskeder om invitation til fremvisninger, tilkendegivelse af interesse for lejemål eller andet. Du vil modtager beskederne i din indbakke her på Findbolig, hvor beskederne også skal besvares.

Bliv notificeret om nye beskeder

Du har mulighed for at blive notificeret på e-mail og/eller SMS, hver gang du modtager en ny besked på Findbolig. På den måde misser du ikke vigtige beskeder om dine opskrivninger fra Findbolig.

 

Læs mere om PFA's leje- og ventelisteboliger samt betingelser for tildeling

Spørgsmål og svar om ventelisteregler

Du kan altid se din placering på ventelisten via 'Min side' og 'Mine ventelister'.

Hvis du takker ja til en bolig og får den?

Du får lov til at leje boligen, og bliver efterfølgende fjernet fra ventelisterne på eventuelle andre boliger, du er skrevet op til. Du er velkommen til at skrive dig op igen.

Hvis du takker ja til en bolig, men ikke får boligen?

Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker ja, men ikke får tildelt boligen, beholder du din anciennitet på ventelisten og eventuelle andre ventelister til andre boliger, du er skrevet op til.

Hvis du takker nej til en bolig?

Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker nej eller undlader at besvare tilbuddet, mister du ét ud af dine tre forsøg. Takker du nej, eller undlader at besvare tilbuddet tre gange i træk, vil du blive noteret som passivt søgende og ventelisteancienniteten på alle dine opskrivninger nulstilles. Når du er passiv søgende, vil du ikke optjene ventelisteanciennitet og du skal dermed selv gå ind og markere dig aktivt søgende for igen at optjene anciennitet på de enkelte ventelister. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de boliger, du er interesseret i.

Hvis du ikke besvarer et tilbud om en bolig?

Hvis du ikke besvarer et boligtilbud, svarer det til, at du takker nej.

Du kan kun få fortrinsret til en PFA Bolig, hvis du har opsparing eller forsikringer i PFA eller er kunde i PFA Bank. Stopper du med at indbetale til din pensionsordning hos PFA , f.eks. i forbindelse med jobskifte, kan du altså stadig være skrevet op til en bolig, hvis du forsat har en opsparing stående.

I forbindelse med tildeling af en bolig vil din relation til PFA blive kontrolleret, og hvis der ikke længere er en relation, bliver du fjernet fra ventelisten til samtlige af de boliger, du er skrevet op til. Har du allerede fået tildelt en bolig, kan du blive boende, selvom du ikke længere er kunde i PFA.

For kollegier

Hvis du, dine forældre eller dine bedsteforældre ikke længere er kunde hos PFA efter, at du har fået tildelt et værelse, kan du blive boende, indtil du ikke længere opfylder de øvrige gældende kriterier for at bo i en PFA kollegie bolig.

 

PFA nybyggerier og projektboliger

PFA udvikler løbende nye projektbyggerier, såsom kollegieboliger, lejeboliger, seniorboliger og seniorbofællesskaber. På hjemmesiden for det pågældende projekt kan du læse mere om projektet og desuden skrive dig på en interesseliste, så du løbende modtager nyheder og informationer om projektet.

Alle kan skrive sig på interesselisten, men der vil blive afholdt arrangementer eksklusivt for PFA-kunder før projektet er tilgængeligt for offentligheden.

Se alle PFA's nybyggerier og følg med i udviklingen samt for opskrivning på interesseliste

Spørgsmål og svar om projekter og interesselister

Om du kan skrive dig på en venteliste eller en interesseliste afhænger af, om der er tale om en allerede eksisterende ejendom, eller om det er et projektbyggeri, hvor ejendommen er i gang med at blive bygget.

Venteliste

Boliger med venteliste tildeles efter gældende tildelingsregler. Det er ejer og/eller udlejer, der laver tildelingsreglerne. Boligerne bliver dermed tildelt til den boligsøgende, der står øverst på den pågældende venteliste.

Du kan læse mere om ventelister her.

Interesseliste

Har du mulighed for at skrive dig på en interesseliste er det fordi, der er tale om et projektbyggeri, hvor ejendommen endnu er under opbygning. Skriver du dig op på interesselisten vil du få direkte besked, når der åbnes op for åbent hus arrangementer, hvor du præsenteres for de færdigbyggede lejemål.

Du kan læse mere om projektbyggerier og se vores aktive byggerier her.


Tildelingsreglerne for PFA's projektboliger 

Få svar på dine spørgsmål i vores hjælpecenter

Vi vil gerne gøre din boligsøgning så nem og effektiv som muligt. Men vi ved også, at der kan være mange ting at holde styr på i processen. I vores hjælpecenter kan du derfor finde svar på dine spørgsmål til blandt andet:

Vores team af udlejningskonsulenter sidder også klar til at hjælpe dig på både telefon og e-mail. Du er altid velkommen til at kontakte os.