Attraktive kollegieboliger i de fire studiebyer

Som kunde i PFA har du, dine børn og børnebørn fortrinsret til PFA's kollegier i to store uddannelsesbyer, hvor det ofte kan være svært at finde en bolig som studerende.

Se alle PFA's kollegieboliger og start opskrivning

PFA vil bidrage til samfundets udvikling ved at skabe bæredygtige og inspirerende rammer for studerende. Derfor er fundamentet i PFA’s to kollegier fællesskab, stærkt læringsmiljø og bæredygtigt byggeri.

Bæredygtigt byggeri

Miljø, energieffektivitet og ressourcebevidsthed er centralt for alle kollegiebyggerierne.

Mangfoldigt fællesskab

Kollegiernes indretning har fællesskab i fokus – både forskellige grader af fællesskaber blandt beboerne og fællesskaber med lokalsamfundet.

Stærkt læringsmiljø

Kollegiernes indretning skal give de studerende et læringsmiljø, hvor der er plads til inspiration, fordybelse og samarbejde.

 

Søg blandt PFA's kollegieboliger herunder 

Inspirerende læringsmiljø for 1.000 studerende

Når alle fire PFA Kollegier står færdige, bliver de inspirerende og bæredygtige hjem for over 1.000 studerende. Kollegierne i Odense og Aalborg er åbnet, og studerende er allerede flyttet ind i de nye kollegier. 

De to sidste kollegier kommer til at ligge i København og Aarhus, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvornår de står klar til indflytning.

Ønsker du at skrive dig på interesselisten til de to kollegier kan du gøre det ved at klikke på den blå bjælke, hvor der står: 'Tilmelding' her.

Kollegieboliger for SU-berettigede mellem 18 og 35 år med tilknytning til PFA

Du kan skrive dig op til en kollegiebolig, hvis du er kunde i PFA, barn eller barnebarn af en kunde i PFA. Du kan dog udelukkende blive tilbudt en bolig på et af kollegierne, hvis du er mellem 18 og 35 år gammel og tidligst 3 måneder før du påbegynder en SU-berettiget uddannelse. Du skal kunne fremvise slægtskab med en PFA kunde allerede ved ansøgning. Dine forældre eller bedsteforældre betegnes som PFA-kunder, når de har en opsparing, forsikring eller frie midler i PFA.

Du skal være tilknyttet en SU-berettiget uddannelse mens du bor på kollegiet, og kunne fremvise bevis herfor når du får tilbudt en kollegiebolig. Derudover skal du i forbindelse med at kontrakten underskrives, udfyldes en tro og love-erklæring.

Hvis ikke du længere går på en SU-berettiget uddannelse, skal kollegieboligen opsiges og fraflyttes senest 3 måneder efter endt studie.

Betingelser for tildeling af en PFA kollegiebolig 

  • Det er ikke tilladt at benytte kollegieboligen som delebolig
  • Det er ikke tilladt at holde husdyr
  • Det er ikke tilladt at ryge i kollegieboligen
  • Det er ikke tilladt at leje sin bolig ud, f.eks. via Airbnb
  • Overtagelse på den anviste dato samt accept af standard lejevilkår og lejeniveau
  • PFA kunden, barn eller barnebarn skal selv have folkeregisteradresse i den tildelte kollegiebolig
PFA bygger fire nye byggerier til over 1.000 studerende i landets største studiebyer. Det gør vi for at bidrage til samfundets udvikling og for at skabe bæredygtige og inspirerende rammer om læring og fællesskab for studerende. Det første kollegium slog dørene op 1. januar 2020 i Odense, og i juni 2020 stod kollegiet i Aalborg færdigt. De to sidste kollegier kommer til at ligge i København og Aarhus, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvornår de står klar til indflytning. 

Det er arkitektfirmaet Arkitema Architects, der i samarbejde med PFA har udviklet konceptet for de PFA kollegierne, og ambitionen er, at kollegierne skal opnå en DGNB-certificering, der stiller krav til byggeri og indretning i forhold til bæredygtighed. PFA Kollegiet Odense vil dermed blive et af de første kollegier i Danmark med en DGNB-certificering.

Kollegierne henvender sig til studerende på SU-berettigede uddannelser. PFA-kunder vil få fortrinsret til at skrive sig selv, deres børn og børnebørn op til en kollegiebolig.

Børn eller børnebørn skal kunne fremvise slægtskab med en PFA-kunde ved forespørgsel og eventuelt allerede ved ansøgning.

Det er gratis at være skrevet op til dette kundetilbud om at leje en PFA Kollegiebolig.

Lejeniveauet på kollegieboligerne fremgår på de enkelte boligannoncer. Værelserne kan variere i størrelsen, men kollegieboligen indeholder altid et værelse med eget bad og toilet.

Du må påregne, at der i forbindelse med overtagelse af en kollegiebolig skal betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje.

Du skriver dig eller dit barn/barnebarn op til PFA Kollegier via et link på Mit PFA (mitpfa.dk), der vil føre dig tilbage til Findbolig. Her skal du oplyse dit eller dit barn/barnebarns navn, adresse og e-mail, og herefter bliver der sendt et link til selve opskrivningen til en kollegiebolig.

Det er ikke muligt at skrive sig op til PFA Kollegier ved at kontakte PFA eller Findbolig på telefon eller e-mail.

Stedbørn skal kunne fremvise samme folkeregisteradresse som PFA-kunden. Hvis ikke stedbarnet bor hjemme ved opskrivningen, skal stedbarnets forældre kunne fremvise samme folkeregisteradresse som PFA-kunden.

Opskrivning foregår her på samme måde som ved almindelig opskrivning af børn/børnebørn.

Du kan se din placering på ventelisten på 'min side' og 'mine ventelister' her på Findbolig.

Når en kollegiebolig bliver ledig, bliver en række af de opskrevne på ventelisten tilbudt en fremvisning af boligen.

Inden du får tilbudt en kollegiebolig, vil din relation til PFA blive verificeret, og du vil få en e-mail om, at der ligger et boligtilbud under din profil her på Findbolig. Det er udlejers repræsentant for det kollegie, du har skrevet dig op til, som vil kontakte dig og stå for den videre dialog, orientering om indflytningsdato og udarbejdelse af kontrakt, alternativt formidling til den administrator, som udarbejder lejekontrakten for udlejer.

Kollegieboligen tilbydes til flere interesserede samtidigt. Hvis flere interesserede takker ja til kollegieboligen, vil boligen blive tildelt den, som har stået længst tid på ventelisten.

Det forudsættes, at kommende lejer har en acceptabel kreditvurdering. Det betyder, at udlejers repræsentant for det kollegie, som du bliver tilbudt, gennemfører en kreditvurdering forud for tildelingen af kollegieboligen. Det sker for at minimere risiko for tab. En kreditvurdering består af et opslag i RKI. Der foretages kun opslag i RKI på den person, som står til at få tildelt kollegieboligen. Udlejer tilbyder ikke kollegieboliger til personer registreret i RKI. Den kunde/barn/barnebarn, som har stået længst tid på ventelisten og fortsat er PFA-kunde, barn eller barnebarn af en PFA-kunde, og som derfor som udgangspunkt skal tildeles kollegieboligen, bliver kontaktet direkte (se ovenfor), såfremt opslaget i RKI viser, at kunden ikke er registreret

Du må påregne, at der i forbindelse med overtagelse af en kollegiebolig skal betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje.

Læs mere om tildeling og boligtilbud

Det er ikke muligt at sige, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en kollegiebolig. Det afhænger af, hvor ofte kollegieboligerne bliver ledige, hvor mange der er skrevet op, samt hvor på ventelisten du står. Der forventes dog at være en forholdsvis stor rotation i kollegierne.
I forbindelse med åbningen af et nyt kollegie, holder vi et åbent hus arrangement, hvor det vil være muligt at se kollegiet og de faciliteter, der hører med. Du vil modtage en invitation til åbent hus, hvis du skriver dig på venteliste til kollegiet.

Når du bliver tilbudt en kollegiebolig, vil du have mulighed for en fremvisning inden for svarfristen. Det er dog ikke et krav at se lejemålet, før du beslutter dig. På www.findbolig.nu vil der være billeder og plantegninger af det pågældende kollegie samt eksempler på værelser. Vi tager forbehold for, at værelsestyper og plantegninger kan variere fra værelse til værelse.

Du kan skrive dig op til en kollegiebolig, hvis du er kunde i PFA, barn eller barnebarn af en kunde i PFA. For at skrive dig eller dit barn/barnebarn på venteliste, skal du logge ind via Mit PFA og oprette en PFA-profil. Opretter du en profil på Findbolig uden om Mit PFA, vil du/barn/barnebarn ikke have PFA fortrinsret.

Derudover skal du være optaget på en SU-berettiget videregående uddannelse. Du skal være studieaktiv og være fraflyttet kollegieboligen senest 3 måneder efter endt studie.

Hvis du er aktivt søgende, har du skrevet dig op til en kollegiebolig. Du optjener anciennitet på ventelisten fra opskrivningsdatoen, så længe du husker at overholde vores øvrige regler.

Hvis du bliver markeret som passiv, eller selv markerer dig som passiv, vil du ikke længere optjene anciennitet på ventelisten.

Spørgsmål og svar om PFA Kollegier

Dine kontaktoplysninger vil blive brugt til at kontakte dig, hvis en af de boliger, du har skrevet dig op til, bliver ledig og kan tilbydes til dig. Derudover bliver dine oplysninger brugt til at afklare en række spørgsmål inden eventuel udlejning til dig.

Vær derfor opmærksom på, om vi har de korrekte kontaktoplysninger på dig inde på ’Min side’ her på Findbolig.

PFA bygger i alt omkring 1.000 kollegieboliger i de fire største studiebyer.

De fire PFA kollegier er beliggende i henholdsvis:

  • Odense Kollegiet, Toldbodgade 21, 5000 Odense C, 298 værelser.
  • Aalborg Kollegiet, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 220 værelser.
  • De to sidste kollegier kommer til at ligge i København og Aarhus, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvornår de står klar til indflytning.

Venteliste for Aalborg og Odense er åben og kan findes her på Findbolig. Det forventes, at der åbnes for opskrivningen til København og Aarhus ca. seks måneder før forventet indflytning.

Hvis du takker ja til en kollegiebolig og får den?

Når du er blevet tilbudt en kollegiebolig og får lov til at leje den, vil du blive slettet fra ventelisterne i samtlige af de kollegieboliger, du er skrevet op til. Du er velkommen til at skrive dig op igen.

 

Hvis du takker ja til en bolig, men ikke får boligen

Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker ja, men ikke får tildelt boligen, beholder du din plads på ventelisten.


Hvis du takker nej til en kollegiebolig?

Hvis du bliver tilbudt en kollegiebolig og takker nej tre gange i træk, vil du blive flyttet nederst på ventelisten, hvor du har skrevet dig op. Du vil blive noteret som passiv søgende, og skal derfor selv gå ind under din profil og markere dig aktiv igen.

Når du er passiv søgende, vil du ikke optjene ventelisteanciennitet. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de kollegieboliger, du er interesseret i.

Hvis du ikke svarer på et tilbud om en kollegiebolig?

Hvis du ikke svarer på et kollegietilbud, svarer det til, at du takker nej. Du vil derfor blive flyttet nederst på ventelisten og registreret som passiv søgende til de kollegier, du har skrevet dig op til, hvis du tre gange i træk ikke svarer på et kollegietilbud.

Når du er passiv søgende, vil du ikke optjene ventelisteanciennitet. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de kollegieboliger, du er interesseret i.

Hvis du ikke længere ønsker at være skrevet op til en PFA Kollegiebolig, kan du ændre og slette dine ønsker på din profil under ’min side’ her på Findbolig. Her kan du se dine opskrivninger, og trykke på ’fjern min opskrivning’. Når du sletter/fjerner dig af listen, vil du blive afmeldt ventelisten.

Hvis du, dine forældre eller dine bedsteforældre ikke længere er kunde hos PFA, kan du ikke være skrevet op på ventelisten til en PFA kollegiebolig. I forbindelse med tildeling af en kollegiebolig bliver din relation til PFA kontrolleret og er der ikke længere en relation, bliver du slettet fra ventelisten til alle de kollegieboliger, du er skrevet op til.

Hvis du, dine forældre eller dine bedsteforældre ikke længere er kunde hos PFA, efter at du har fået tildelt en bolig, kan du blive boende, indtil du ikke længere opfylder de gældende kriterier for at bo i en PFA kollegiebolig.

Hvis en forælder eller bedsteforælder, som er kunde i PFA og årsagen til, at du er skrevet på ventelisten, eller allerede bor i et PFA kollegieværelse, dør, vil du stadig være berettiget til at blive stående på ventelisten eller blive boende på trods af dødsfaldet. Men kun så længe du i øvrigt opfylder gældende kriterier.

Når du skriver dig op til en kollegiebolig, vil Findbolig videregive dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) til udlejer eller udlejers repræsentant for ejendommen, som du er skrevet op til. Dette gælder uanset, om du har eller får navne- og adressebeskyttelse.

Ønsker du som følge af navne- og adressebeskyttelse ikke længere at dine kontaktoplysninger deles med udlejer og udlejers repræsentant, skal du afmelde dine boligvalg på Findbolig.

Når du fjerner dine valgte kollegieboliger, bliver du afmeldt ventelisten og vil ikke længere blive kontaktet

Er der svarfrist på beskederne vil det altid fremgå i selve beskeden. Der vil normalt være en svartid på mellem 2-5 hverdage efter du får tilsendt tilbud på kollegieboligen. Tilbuddet finder du under din profil på Findbolig.

Du har mulighed for at blive notificeret på e-mail og/eller SMS, hver gang du modtager en ny besked på Findbolig. På den måde misser du ikke vigtige beskeder om dine opskrivninger fra Findbolig.

Hvis ikke du længere går på en SU-berettiget videregående uddannelse, skal kollegieboligen opsiges og fraflyttes senest 3 måneder efter endt studie.

Når en kollegiebolig bliver ledig, vil et tilbud blive sendt til fx de første 50 boligsøgende på listen. De skal inden tidsfristen i tilbuddet enten acceptere (svare ja tak) eller afslå tilbuddet (svare nej tak).

Af de ansøgere der har accepteret (svaret ja tak), vil systemet automatisk tildele kollegieboligen til den, der har den højeste ventelisteanciennitet. Det vil sige den person, der har stået længst tid på ventelisten og følger vores øvrige kriterier.

I tilbuddet vil du kunne se en plantegning af den boligtype, du bliver tilbudt. Der vil eventuelt også medfølge billeder, men billederne vil ikke være af den konkrete bolig. Billederne vil være af en prøvekollegiebolig for at give en idé om, hvordan du kan forvente, at boligerne generelt ser ud.

Fællesfaciliteter kan variere fra kollegie til kollegie, men der vil altid være fælleskøkken. Eksempler på øvrige fællesrum kan være TV-stue, studiesal, fitnesslokale, musiklokale, festlokale, fredagsbar, terrasser, P-pladser, cykelparkering og vaskerum. Du kan læse mere om de konkrete fællesfaciliteter inde på Findbolig på de enkelte PFA kollegier eller på www.pfakollegiet-odense.dk og www.pfakollegiet-aalborg.dk.
En kollegiebolig består af et værelse med plads til seng, bord og stol. Der er faste skabe samt eget toilet og bad.
Det er dit ansvar at efterlade alle fællesarealer rene og pæne efter brug. Du er også selv ansvarlig for at rengøre din egen kollegiebolig.

Du får verificeret dit tilhørsforhold til PFA ved at oprette en profil gennem mitpfa.dk.

Kollegierne henvender sig til studerende på SU-berettigende videregående uddannelser. PFA-kunder vil få fortrinsret til at skrive sig selv, deres børn og børnebørn op til en kollegiebolig. Er du ikke PFA-kunde, men ønsker at skrive dig op til et af PFA’s kollegier kan dette gøres inde på www.s.dk under ’søg bolig’.