Velkommen til DUAB Polensgade/Hessensgade

Lejeboliger og ungdomsboliger ved Lergravsparken

Polensgade/Hessensgade ligger lige ved Lergravsparken, og dermed også lige ved metrostationen af samme navn. Udover metroen stopper bus 2A også ganske tæt på. Amager strandpark er kun en kort gåtur fra ejendommen.

Faciliteter

Ejendommen består af 42 lejemål, hvoraf 9 er ungdomsboliger. Ungdomsboligerne udlejes gennem CIU.

I ejendommen findes et fælleslokale, der kan lejes mod betaling, og et værksted, der kan lånes efter aftale med inspektøren. Der er også et vaskeri i ejendommen, som du betaler for over huslejen.

Til ejendommen hører en dejlig gårdhave og legeplads, der er nyistandsat. Cykler kan parkeres i cykelskure og i den aflåste kælder.

Boligerne er for alle

For at komme i betragtning til en bolig i Polensgade/Hessensgade, skal du være skrevet på ventelisten. Alle kan skrive sig op.

Opskrivning, ventelisteregler og tildeling

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste til en almen bolig.

Din opskrivning på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Ønsker din ægtefælle/samlever også at stå på ventelisten, skal hun/han derfor også skrives op. Hvis din ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, kan hans/hendes placering på ventelisten overdrages til dig. Derimod kan du ikke arve dine forældres ventelisteplads eller medlemsnummer.

Lejlighederne udlejes i henhold til den almene lovgivning.

Udover de overordnede regler er der nogle særlige regler for at komme på venteliste i en almen boligforening, der skal have to ventelister:

- På den almindelige og eksterne venteliste, skrive dig op, når du ikke allerede har en bolig i boligselskabet.
- På oprykningsventelisten kan du skrive dig op, når du har en bolig i samme boligafdeling og ønsker at flytte til en anden bolig i samme boligafdeling. Dette kaldes også for den interne venteliste.

Oprykningsventelisten (den interne venteliste)

Oprykningsventelisten går forud for den almindelige venteliste. Det vil sige, at en beboer, der har været skrevet på oprykningsventelisten i 2 år, har fortrinsret frem for en boligsøgende, der har været skrevet op på den almindelige venteliste i fx 5 år, hvis de er interesserede i den samme bolig.

Hvem har fortrinsret

En ledig bolig tilbydes i denne rækkefølge:

1. En ledig bolig i en boligafdeling tilbydes først eventuelle boligsøgende i samme boligafdeling, der står på den interne venteliste.

2. Herefter tilbydes boligen den første boligsøgende på den eksterne venteliste..

Ventelisten fungerer på den måde, at den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten, får den ledige bolig, hvis vedkommende opfylder de fastlagte krav for at få den pågældende bolig.

Med andre ord, er det din anciennitet på ventelisten, der er afgørende for, om du får boligen.

Akut boligbehov har ingen indflydelse på ventetiden.

Kommunens ret til at anvise

Kommunen anviser til 33% af de ledige lejemål.

  1. For at skrive dig på venteliste til vores boliger, skal du oprette en personlig profil her på Findbolig.
  2. Nederst her på siden kan du se de ejendomme, du kan skrive dig op til.
  3. På ejendomssiden listes de forskellige boligstørrelser, og ud for hver type kan du skrive dig op med et enkelt klik på knappen 'Skriv mig på venteliste'.

Husk at holde dine adresseoplysninger opdaterede på profilen, så de altid er aktuelle.

Du kan stå som enten aktiv eller passiv søgende på ventelisten. Aktiv søgende betyder, at du modtager tilbud om bolig, så snart det bliver din tur.

Passiv betyder, at du optjener anciennitet men ikke modtager tilbud, før du selv ændrer din status til aktiv boligsøgende igen.

På din profil kan du markere, om du er aktivt boligsøgende (aktiv) og gerne vil have boligtilbud, eller om du kun ønsker at stå på ventelisten og opsamle ventelisteancienitet, men ikke vil have boligtilbud (passiv).

Når du skriver dig på ventelisten, vil du én gang årligt blive opkrævet 175 kr. i ventelistegebyr. Gebyret dækker boligselskabets omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten.

Din ventelisteanciennitet tæller fra den dag, hvor du skriver dig op.

Når du får et boligtilbud, får du besked på e-mail og/eller SMS. Selve boligtilbuddet finder du på 'Min side', når du er logget ind på Findbolig.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også her, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Tildelt bolig og ventelisteanciennitet

Får du tildelt en bolig, sættes du automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud. Din ventelisteanciennitet slettes også, når du får tildelt en bolig.

Ønsker du fortsat at være skrevet op til andre boliger hos Polensgade/Hessensgade, er du velkommen til at skrive dig på ventelisten igen.

Afslag

Afslår du et boligtilbud, bliver du sat som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud. Ønsker du fortsat at modtage boligtilbud, skal du ændre din profil til at være aktiv boligsøgende.

Det er vigtigt, du besvarer alle boligtilbud, du får, inden fristen udløber. Ved manglende svar får du fremover ikke boligtilbud fra boligselskabet.

Kontakt

Det er UBSBOLIG A/S, der administrerer boligerne.

Har du spørgsmål om praktiske forhold angående lejemål eller din opskrivning på venteliste, kan du kontakte:

UBSBOLIG A/S

E-mail: info@ubsbolig.dk

Telefon: 33 34 77 62

 Mandag og torsdag  kl. 10-12 og 13-15
 Tirsdag  kl. 13-15
 Fredag  kl. 10-12
 

Ingen computer

Har du ikke adgang til en computer og e-mail, kan du kontakte UBSBOLIG A/S for at blive skrevet på venteliste til en bolig.

*Bemærk venligst, at opskrivning på venteliste og ansøgning til ledige boliger kun kan ske på www.findbolig.nu.

 

Venteliste og lejeboliger