Sådan tildeler du en bolig

Gør du brug af vores ventelistemodul, kan du udsende boligtilbud til opskrevne på listen. Når alle har svaret, eller svarfristen for boligtilbuddet er udløbet, kan du afslutte boligtilbuddet og tildele det til en ansøger på listen.