Velkommen til P+'s lejeboliger

P+ råder over en lang række lejemål i hovedstadsområdet og Aarhus, der tildeles efter anciennitet. Som medlem af P+, Pensionskassen for Akademikere, har du fortrinsret til lejemålene i de boligejendomme, som pensionskassen har investeret i.

Se alle P+'s lejeboliger og skriv dig op her.

Opskrivning på venteliste

Du skal være medlem af P+ for at kunne komme på venteliste. Det er gratis at stå på venteliste til P+'s boliger.

Ventelisteregler: Sådan tildeles boligerne

Medlemmer af P+ har fortrinsret til at leje P+'s boliger. Boligerne tildeles efter medlemsanciennitet.

Når du får et boligtilbud

Det er vigtigt, du besvarer alle boligtilbud, du får, inden fristen udløber. Ved manglende svar får du fremover ikke boligtilbud.

Værd at vide om P+'s boliger

Du kan skrive dig på venteliste til P+’s boliger, hvis du er:

  • Medlem af P+
  • Ægtefællepensionist efter et P+-medlem.
  • Børnepensionist (t.o.m. 23 år)/Barn af et afdødt P+-medlem
  • Ægtefæller mv. til et medlem bosiddende fx i en plejebolig

Du skal oprette en personlig profil på Findbolig for at skrive dig op.

Læs mere om opskrivning til P+'s ventelisteboliger.

Ledige lejeboliger tildeles efter anciennitet.

Læs mere om P+'s ventelisteregler og tildeling af boliger.

Hvis man er interesseret i en bolig i en af af P+'s nybyggede ejendomme, skal man møde op til åben hus-arrangementet og udfylde en reservationsblanket. Hvis man er forhindret i at deltage, skal man sende en stedfortræder. Du kan finde information om dette på hjemmesiden for projektet.

Det er vigtigt, du besvarer alle boligtilbud, du får, inden fristen udløber. Ved manglende svar får du fremover ikke boligtilbud fra pensionskassen.

Læs mere om, hvad du skal gøre, når du får tilbudt en bolig fra P+.

Overdragelse ved skilsmisse

I forbindelse med skilsmisse bestemmer ægtefællerne indbyrdes hvem af de to, der skal overtage en lejet bolig. En ægtefælle til et medlem kan derfor indtræde i lejekontrakten ved skilsmisse.

Medlemmet har herefter mulighed for at få tildelt en ny bolig, men dette sker efter de gældende regler, hvor opskrivning på ventelisten og ancienniteten er afgørende for, om man kommer i betragtning.

Overdragelse ved død

I tilfælde af et medlems død kan den efterlevende samboende ægtefælle overtage en lejet bolig.

En samlever kan overtage medlemmets bolig, hvis parterne har boet sammen i 2 år. Samleveren skal have været tilmeldt adressen i folkeregistret i perioden, og parterne skal have haft fælles husstand.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

 Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Findbolig på telefon eller e-mail.

Du kan også finde svar på dine spørgsmål i hjælpecenteret.

 

P+'s ventelister og lejeboliger