Velkommen til lejeboliger i Frydenhøjparken

Rækkehuse i Hvidovre

A/B Frydenhøjparken er en almen andelsbolig-forening, bestående af en rækkehusbebyggelse med 114 familieboliger og 12 ungdomsboliger.

Frydenhøjparken er beliggende i Hvidovre få minutters cykeltur fra Vestvolden, Brøndbyskoven og den gamle Avedøre Landsby.

Opskrivning, ventelisteregler og tildeling

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste til en almen bolig.

Din opskrivning på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Ønsker din ægtefælle/samlever også at stå på ventelisten, skal hun/han derfor også skrives op. Hvis din ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, kan hans/hendes placering på ventelisten overdrages til dig. Derimod kan man ikke arve sine forældres ventelisteplads eller medlemsnummer.

Lejlighederne udlejes i henhold til den almene lovgivning.

  1. For at skrive dig på venteliste til vores boliger, skal du oprette en personlig profil her på Findbolig.
  2. Nederst her på siden kan du se de ejendomme, du kan skrive dig op til.
  3. På ejendomssiden listes de forskellige boligstørrelser, og ud for hver type kan du skrive dig op med et enkelt klik på knappen 'Skriv mig på venteliste'.

Husk at holde dine adresseoplysninger opdaterede på profilen, så de altid er aktuelle.

Du kan stå som enten aktiv eller passiv søgende på ventelisten. Aktiv søgende betyder, at du modtager tilbud om bolig, så snart det bliver din tur.

Passiv betyder, at du optjener anciennitet men ikke modtager tilbud, før du selv ændrer din status til aktiv boligsøgende igen.

På din profil kan du markere, om du er aktivt boligsøgende (aktiv) og gerne vil have boligtilbud, eller om du kun ønsker at stå på ventelisten og opsamle ventelisteancienitet, men ikke vil have boligtilbud (passiv).

Ventelisten fungerer på den måde, at den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten, får den ledige bolig, hvis vedkommende opfylder de fastlagte krav for at få den pågældende bolig. Med andre ord, er det din anciennitet på ventelisten, der er afgørende for, om du får boligen.

Akut boligbehov har derfor ingen indflydelse på ventetiden.

Kommunens ret til at anvise

Kommunen anviser til 25% af de ledige lejemål.

Hvis du bor alene, er du berettiget til en 2- eller 3-værelses bolig.

For at kunne komme i betragtning til boliger med 4 værelser eller mere kræver det, at der er minimum et barn i husstanden.

 

Udover de overordnede regler er der nogle særlige regler for at komme på venteliste i en almen boligforening, der skal have to ventelister.

Foruden den almindelige (eksterne) venteliste, som du kan blive skrevet op på, hvis du ikke allerede har en bolig i boligselskabet, er der også en oprykningsventeliste. Den kan du blive skrevet op på, hvis du i forvejen har en bolig i boligselskabet og ønsker at flytte til en anden bolig i samme boligselskab.

Oprykningsventelisten

Oprykningsventelisten går forud for den almindelige venteliste. Det vil sige, at en person, der har været skrevet på oprykningsventelisten i 2 år, har fortrinsret frem for en person, der har været skrevet op på den almindelige venteliste i fx 5 år, hvis de begge er interesserede i den samme bolig.

Bemærk, at det kun er hver anden ledig bolig, der bliver udbudt først via oprykningsventelisten.

Hvem har fortrinsret

En ledig bolig tilbydes i denne rækkefølge:

  1. En ledig bolig i en boligafdeling tilbydes først eventuelle boligsøgende i samme boligafdeling, der står på den interne venteliste.
  2. Herefter tilbydes boligen den første boligsøgende på den eksterne venteliste, det vil sige boligsøgende, der ikke i forvejen bor i en af boligselskabets boliger.

Når du skriver dig på ventelisten, vil du én gang årligt blive opkrævet 60 kr. i ventelistegebyr. Gebyret dækker boligforeningens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten.

Din ventelisteanciennitet tæller fra den dag, hvor du skriver dig op.

Når du får et boligtilbud, får du besked på e-mail og/eller SMS. Selve boligtilbuddet finder du på 'Min side', når du er logget ind på Findbolig.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen samt om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også her, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Manglende svar

Hvis du ikke besvarer et tilbud om en ledig bolig, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke flere boligtilbud, før du har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Tildelt bolig

Får du tildelt en bolig, sættes du automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud.

Din ventelisteanciennitet bliver også slettet, når du får tildelt en bolig.

Når du får tildelt en lejlighed, er det til personlig brug. Det vil sige, at du selv skal bo i boligen og skal være tilmeldt folkeregistret på adressen.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet er 3 måneder.

Det er vigtigt, du besvarer alle boligtilbud, du får, inden fristen udløber. Ved manglende svar får du fremover ikke boligtilbud fra boligselskabet.

Kontakt

Det er UBSBOLIG A/S, der administrerer boligerne.

Har du spørgsmål om praktiske forhold angående lejemål eller din opskrivning på venteliste, kan du kontakte:

UBSBOLIG A/S

E-mail: info@ubsbolig.dk

Telefon: 3334 7762

 Mandag og torsdag  kl. 10-12 og 13-15
 Tirsdag  kl. 13-15
 Fredag  kl. 10-12
 

Boligtilbud

Når du får et boligtilbud, har du også mulighed for at stille spørgsmål via linket 'Kontakt udlejer' i højre side på boligtilbuddet.

Ingen computer

Har du ikke adgang til en computer og e-mail, kan du kontakte UBSBOLIG A/S for at blive skrevet på venteliste til en bolig.

*Bemærk venligst, at opskrivning på venteliste og ansøgning til ledige boliger kun kan ske på www.findbolig.nu.