Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Udlejningsregler

Personligt brug og bopælspligt

Lejlighederne kan kun søges til dig selv.

Tilbydes du en lejlighed, har du pligt til selv at bo i den, dvs. du skal have fast bopæl på adressen. Derudover skal du være tilmeldt folkeregisteret på adressen, og tilmeldingen skal ske senest én måned efter overtagelsesdatoen. Omgåelse medfører ophævelse af lejekontrakten.

Hvor mange må bo i lejligheden?

Lejligheden må højst bebos af 1 voksen pr. værelse. I lejligheder på ét værelse, der er større end 45 kvm, er det tilladt for to voksne at bebo lejemålet.

Der er ingen begrænsning for, hvor stor en lejlighed du kan søge/bebo.

Lejekontrakt

Lejligheden tildeles dig som medlem, og kun dit navn anføres i lejekontrakten. Har du en ægtefælle/samlever kan hans/hendes navn ikke anføres i lejekontrakten. Ved opløsning af ægteskab/samliv, gælder reglerne i lejeloven om andres overtagelse af lejemål.

PKA

Find medlemsboliger

Du har adgang fra pensionskassens forside.

Opret en profil

... og log ind for at ansøge ledige boliger.