Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Når du får et boligtilbud

Når du får et boligtilbud, får du besked på e-mail og/eller SMS.
Selve boligtilbuddet finder du på 'Min side', når du er logget ind på Findbolig.nu.

Tilbuddet indeholder detaljerede oplysninger om boligen, ejendommen og om de udgifter, der skal betales inden eventuel indflytning.

Bemærk: Det er også her, du skal acceptere eller afslå tilbuddet.

Konsekvens ved afslag

Afslår du dette tilbud og har du sammenlagt afslået 3 tilbud, mister du din ventelisteanciennitet hos PenSam.

Afslår du dette tilbud og har du sammenlagt afslået 2 tilbud, bliver du sat som passiv boligsøgende på ventelisten hos PenSam.

Svarer du ikke på tilbuddet inden tilbudsfristen, bliver du sat som passiv boligsøgende på ventelisten hos PenSam.

Manglende tilbagemelding

Svarer du ikke på tilbuddet inden tidsfristen, bliver du sat som passiv boligsøgende og får dermed ikke flere boligtilbud, før du selv har ændret din status til aktiv boligsøgende igen.

Tildelt bolig og ventelisteanciennitet

Får du tildelt en bolig, sættes du automatisk som passiv boligsøgende, og du vil ikke modtage flere boligtilbud fra PenSam.

PenSam

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra pensionsselskabets forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.