Accepter brug af cookies

For at give dig mulighed for at søge ledige boliger, skrive dig på venteliste, udleje boliger og meget mere,
anvender vi cookies på Findbolig.nu. Vi bruger også cookies til at indsamle statistik. Læs mere om vores cookie-politik

Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Når du får et boligtilbud


Hvad sker der, når du får tilbudt en bolig?

Når en bolig bliver ledig, bliver den tilbudt en række PFA kunder, som har skrevet sig op på ventelisten.

Inden du får tilbudt en bolig, vil din relation til PFA blive verificeret, og du vil modtage en e-mail om, at der ligger et boligtilbud under din profil på Findbolig.nu. Det er udlejers repræsentant for den bolig du har skrevet dig op til, som vil kontakte dig og stå for den videre dialog, orientering om indflytningsdato og udarbejdelse af kontrakt.

PFA boliger tilbydes flere interesserede samtidigt. Hvis flere interesserede takker ja til boligen, vil boligen blive tildelt den, som står øverst på ventelisten (eller vedkommende med højest medlemsanciennitet for seniorbofællesskaber). 

Det forudsættes, at du som lejer har en acceptabel kreditvurdering. Det betyder, at udlejers repræsentant for den bolig, som du bliver tilbudt, gennemfører en kreditvurdering forud for tildelingen af boligen. Det sker for at minimere risiko for tab. En kreditvurdering består af et opslag i RKI. Der foretages kun opslag i RKI på den person, som står til at få tildelt boligen. Udlejer tilbyder ikke boliger til personer registreret i RKI. Den kunde, som står øverst på ventelisten og fortsat er kunde i PFA vil blive kontaktet direkte vedrørende udlejning såfremt, at kunden ikke er registreret i RKI-registret.

Du må som lejer påregne, at der i forbindelse med overtagelsen af en bolig skal betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje.

Hvor lang betænkningstid er der, når du bliver tilbudt en bolig?

Når du har modtaget tilbud om en PFA Bolig, vil der være en svartid på 2-5 hverdage. Du skal inden tidsfristens udløb have svaret ja tak eller nej tak til boligen. 

Du vil modtage en advisering på din e-mail, når du modtager tilbuddet. Det er derfor vigtigt, at din e-mail altid er opdateret og korrekt på ”Min side” på Findbolig.nu. Det reelle tilbud finder du under din profil på Findbolig.nu.

Kan du se boligen, inden du beslutter dig?

Når du bliver tilbudt en bolig, vil du have mulighed for en fremvisning inden for svarfristen. På Findbolig.nu vil der være billeder og en beskrivelse af den pågældende ejendom samt eksempler på værelser. Vi tager forbehold for, at billeder og plantegninger kan variere fra bolig til bolig i ejendommen.

Hvad sker der med din plads på ventelisten, når du bliver tilbudt en bolig?

Hvis du takker ja til en bolig og får den?

Du får lov til at leje boligen, og bliver efterfølgende fjernet fra ventelisterne på eventuelle andre boliger, du er skrevet op til. Du er velkommen til at skrive dig op igen.

Hvis du takker ja til en bolig, men ikke får boligen?

Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker ja, men ikke får tildelt boligen, beholder du din anciennitet på ventelisten og eventuelle andre ventelister til andre boliger, du er skrevet op til.

Hvis du takker nej til en bolig?

Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker nej eller undlader at besvare tilbuddet, mister du ét ud af dine tre forsøg. Takker du nej, eller undlader at besvare tilbuddet tre gange i træk, vil du blive noteret som passivt søgende og ventelisteancienniteten på alle dine opskrivninger nulstilles. Når du er passiv søgende, vil du ikke optjene ventelisteanciennitet og du skal dermed selv gå ind og markere dig aktivt søgende for igen at optjene anciennitet på de enkelte ventelister. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de boliger, du er interesseret i

Hvis du ikke besvarer et tilbud om en bolig?

Hvis du ikke besvarer et boligtilbud, svarer det til, at du takker nej. 

Hvor lang tid går der, før du får tilbudt en bolig?

Det er ikke muligt at sige, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en bolig. Det afhænger af, hvor mange lejeboliger, der er i den eller de ejendomme, som du er interesseret i, hvor ofte de bliver ledige, og hvor på listen du står. Typisk vil der være kortere ventetid på nye og store ejendomme, da der er flere boliger og dermed mere udskiftning i lejerne.

 

PFA Pension