Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Intern venteliste

Du kan som beboer i en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme skrive dig op på den interne venteliste, hvis du ønsker en anden bolig i din nuværende ejendom eller i en anden af fondens ejendomme. Du kan maksimalt skrive dig på venteliste til to ejendomme.

Den interne venteliste er altid åben for opskrivning. 

Én opskrivning pr. bolig

Du kan tidligst skrive dig op på den interne venteliste to år efter din indflytning. Det er derudover kun kontrakthaver, der kan skrive sig op.

Det er desuden ikke muligt at være opskrevet på både den interne og eksterne venteliste samtidig, ligesom det heller ikke er muligt at flytte sin opskrivning fra den interne til den eksterne venteliste.

Sådan skriver du dig på venteliste 

Din opskrivning skal bekræftes hvert andet år

For at sikre, at opskrevne på ventelisten fortsat er boligsøgende, vil ejendomsadministrator DEAS hvert andet år i marts bede dig om at bekræfte din opnotering på listen. Vi kontakter dig herom.

Din nuværende bolig skal besigtiges før tildeling

Før du via den interne venteliste kan få tildelt en anden bolig i Frederiksberg Boligfond, skal din nuværende bolig besigtiges.

Er din nuværende bolig misligholdt, vil tilbuddet om den nye bolig blive trukket tilbage, og du vil blive slettet fra den interne venteliste. Herefter starter kravet om at afhjælpe misligholdelsen og en ny opnotering kan først ske, når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet.

Dette vil kun ske i forbindelse med tildeling af en bolig.

 

PFA Pension

Find ventelisteboliger

Du har adgang fra fondens forside.

Opret en profil

... og log ind for at skrive dig på venteliste.