Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Varmeregnskaber

Varmeregnskabet bliver gjort op for ét regnskabsår ad gangen. Det står i din lejekontrakt, hvornår varmeregnskabsperioden slutter i din ejendom, og hvad dit bidrag er pr. måned.

Hvornår får du regnskabet?

Du får først tilsendt varmeregnskabet 3-4 måneder efter varmeregnskabsperiodens afslutning. Udlejer skal sende varmeopgørelsen og afregning senest 4 måneder efter, at varmeregnskabsåret er slut. En udlejer kan dog få forlænget fristen, hvis han har fået afregningen fra forsyningsselskabet meget sent.

Fordeling af udgiften

I ejendommens varmeforbrug indgår udgifter til varmeforsyning og energimærkning. Når varmeudgiften er gjort op, bliver den fordelt mellem beboerne hovedsagligt efter forbrug. En mindre del af varmeudgiften bliver dog fordelt efter faste fordelingstal, uanset forbruget.

Gebyr til varmeaflæsning

Når du flytter, kan udlejer kræve, at du betaler et varmeaflæsningsgebyr til varmemålerfirmaet.

De samme regler gælder, hvis vand bliver fordelt efter forbrug.

Venteliste

Skriv dig op til en bolig

Altan med blomster