Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Skatter og afgifter

Skat på udlejningsejendomme

Ejeren af en udlejningsejendom skal betale skatter og afgifter, ligesom en ejer af en ejerbolig skal betale ejendomsskatter.

Skatter og afgifter på en udlejningsejendom omfatter f.eks. ejendomsskatter, dækningsafgift, udgifter til renovation, vand- og vandafledningsafgifter og fælles belysning.

Hvis skatter og afgifter stiger, kan udlejer lade huslejen stige tilsvarende.

Huslejestigning med tilbagevirkende kraft

Skatter og afgifter er egentlig en del af driftsudgifterne. Men da udlejer ikke kan forudse de udgifter, som kommer fra det offentlige, gælder der her særlige regler.

Hvis ejendommens skatter og afgifter stiger, kan udlejer lade huslejen stige med tilbagevirkende kraft. Han kan lade huslejen stige fra det tidspunkt, hvor de forhøjede afgifter er blevet lagt på hans ejendom. Udlejer skal dog senest varsle huslejeforhøjelsen 5 måneder efter dette tidspunkt. 

Kommunerne udsender ofte først ejendomsskatteopkrævninger i december eller januar, selv om de træder i kraft 1. januar. Udlejer skal derfor varsle, at lejen stiger, inden udgangen af maj for at opfylde denne regel.

Efterregulering

Selv om udlejer kan opkræve huslejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft, skal han stadig give 3 måneders varsel. Når lejeforhøjelsen bliver opkrævet første gang, kan du altså skulle betale for de 3 måneder, der allerede er gået. Det kaldes efterregulering.

Findbolig.nu

Venteliste

Skriv dig op til en bolig

Computer og hænder