Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Omkostningsbestemt husleje

Huslejen bliver i de fleste private udlejningsejendomme fastsat på baggrund af de driftsudgifter og det afkast, der er på den enkelte ejendom. Din husleje er altså bestemt af, hvad det koster udlejer at drive ejendommen - og hvor meget han tjener på at eje den.

Hvad dækker driftsudgifterne?

Driftsudgifterne er f.eks. skatter og afgifter til det offentlige, renovation, administration, udgifter til vand, fællesbelysning, forsikringer, vicevært og anden rengøring. Driftsudgifter er også penge, som udlejer ifølge loven skal sætte til side til vedligeholdelse o.l. (hensættelser).

Varsling af huslejestigning

Når ejendommens driftsudgifter stiger, kan udlejer forhøje huslejen med 3 måneders varsel. Denne forhøjelse af huslejen varsles som regel i september. Derefter gælder huslejestigningen fra den efterfølgende 1. januar.

Udlejer kan dog varsle lejeforhøjelse på et hvilket som helst tidspunkt af året, hvis driftsudgifterne stiger. Udlejer kan også varsle huslejstigning flere gange om året.

Lejereduktion

I nyere ejendomme kan lejen, som er udregnet på baggrund af reglerne om omkostninger, være urealistisk høj. Her giver udlejer en lejereduktion, så lejen kommer til at svare til ’det lejedes værdi’.

Loven begrænser også, hvor meget lejen kan stige fra gang til gang.

Rød murstensmur med vindue
Hvid ejendom med beton altaner