Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Det lejedes værdi

I nogle ejendomme bliver lejen ikke reguleret efter driftsudgifter og afkast, men efter ’det lejedes værdi’. Det gælder f.eks. hvis en ejendom ikke er omfattet af boligreguleringsloven.

Hvad er det lejedes værdi?

Det lejedes værdi betyder: Den samme leje som for tilsvarende lejligheder med samme beliggenhed, art, størrelse og kvalitet i det område, ejendommen ligger.

Hvis din leje bliver reguleret på denne måde, kan din udlejer forhøje lejen hvert andet år. Det kræver dog, at det lejedes værdi er steget med mere end ca. 10% af den leje, du allerede betaler. Udlejer skal varsle lejeforhøjelsen 3 måneder i forvejen.

Udlejer kan derudover regulere lejen, hvis ejendommens skatter og afgifter stiger.

Hensættelse til forbedringer

I de fleste ejendomme, hvor lejen bliver fastsat efter det lejedes værdi, skal udlejer ifølge loven sætte et bestemt beløb af til forbedringer af ejendommen. Beløbet reguleres efter nettoprisindekset. Når beløbet stiger, kan udlejer lade lejen stige tilsvarende.

Venteliste

Skriv dig op til en bolig

Stuedør med håndtag