Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Balanceleje

I de almene ejendomme bliver huslejen fastsat på baggrund af de driftsudgifter, der er på den enkelte ejendom. Din husleje er altså bestemt af, hvad det koster udlejer at drive ejendommen.

Hvad dækker driftsudgifterne?

Driftsudgifterne er f.eks. skatter og afgifter til det offentlige, renovation, administration, udgifter til vand, fællesbelysning, forsikringer, vicevært og anden rengøring. Driftsudgifter er også penge, som udlejer ifølge loven skal sætte til side til vedligeholdelse o.l. (hensættelser).

Varsling af huslejestigning

Når ejendommens driftsudgifter stiger, kan udlejer forhøje huslejen med 3 måneders varsel. Denne forhøjelse af huslejen varsles som regel i september. Derefter gælder huslejestigningen fra den efterfølgende 1. januar.

Udlejer kan dog varsle lejeforhøjelse på et hvilket som helst tidspunkt af året, hvis driftsudgifterne stiger. Udlejer kan også varsle huslejestigning flere gange om året.

Cykler