Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Flyttesyn

Forsyn

Nogle udlejere tilbyder deres lejere et uforpligtende forsyn. Et forsyn kan give dig en ide om, hvilke arbejder udlejer forventer, der skal laves i din bolig. Det er op til dig og skal ske på dit initiativ. Forsynet kan ligge før eller efter din opsigelse.

Udlejer kan ikke altid give dig en komplet beskrivelse af alle arbejder ved forsynet. Du kan altså ikke betragte forsynet som et flyttesyn, men kun som et fingerpeg om de arbejder, der skal udføres, når du flytter.

Flyttesyn

Udlejer skal indkalde dig til et fraflytningssyn med mindst 7 dages varsel. Oftest gennemføres fraflytningssynet, når du er flyttet fra din bolig, idet hele boligen skal være tømt og rengjort.

Ved flyttesynet gennemgås boligen og udlejer afkrydser i en rapport, hvilke arbejder, der skal laves. Du skal have udleveret en kopi af fraflytningsrapporten.

Flytterapport

Når flytterapporten er udfyldt, skal du have en kopi. Du skal skrive under på rapporten. Din underskrift er ikke en accept af, at arbejdet bliver udført for din regning, men en kvittering for, at du har modtaget flytterapporten.

Vær opmærksom på, at udlejer ikke nødvendigvis skal udføre de arbejder, som står i rapporten. I nogle tilfælde – f.eks. hvis din lejlighed skal moderniseres, efter du er flyttet – vil udlejer typisk afregne dig alene på baggrund af tilbud fra håndværkere og ikke på baggrund af egentlige fakturaer.

Par i døråbning