Vigtigt: Begrænset funktionalitet med adblocker

Du har en adblocker installeret, hvilket betyder, at indhold og funktioner på Findbolig.nu ikke virker korrekt. Vi anbefaler derfor, at du slår din adblocker fra, før du fortsætter med at bruge Findbolig.nu.

Øvrige vilkår

Her kan udlejer angive:

  • i hvilken stand du overtager boligen
  • om den er moderniseret
  • hvordan lejen er fastsat

Lejemålet overtages

Her kan enten stå ’Nyistandsat’ eller ’Som beset’.

Hvis du overtager boligen nyistandsat, betyder det, at:

  • boligen er nymalet
  • boligen har nybehandlede gulve
  • du skal aflevere boligen i denne stand, når du flytter

Hvis du overtager boligen som beset, kan du ikke forvente, at den er nymalet eller har nybehandlede gulve. Tit skal du selv male, hvis der er behov for det. Til gengæld skal du også aflevere den i samme stand. Du kan læse mere om boligens stand, når du flytter, her.

Huslejen fastsættes

Her kan du se, hvordan udlejer fastsætter (bestemmer) huslejen.

Huslejen kan fastsættes:

  • omkostningsbestemt
  • efter det lejedes værdi
  • efter markedslejen
  • efter balancelejen

Omkostningsbestemt

I de fleste private udlejningsejendomme bliver huslejen fastsat på baggrund af driftsudgifterne og afkastet på ejendommen. Huslejen er altså bestemt af, hvad det koster udlejer at drive ejendommen - og hvor meget han tjener på at eje den. Du kan læse mere om omkostningsbestemt husleje her.

Det lejedes værdi

Det lejedes værdi betyder: Den samme leje som for tilsvarende boliger med samme beliggenhed, art, størrelse og kvalitet i samme område. Udlejer kan fastsætte huslejen efter dette princip, hvis en bolig er totalmoderniseret efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Du kan læse mere om det lejedes værdi her.

Markedsleje

I nyere ejendomme (ejendomme opført efter 31. december 1991) kan udlejer bestemme at huslejen skal fastsættes efter markedslejen. Markedslejen er den leje som udlejer og lejer kan blive enige om og som svarer til markedsværdien i forhold til de øvrige lejevilkår for lejemålet.

Balanceleje

Balanceleje er nogenlunde det samme som ’omkostningsbestemt leje’, men gælder kun for almennyttige boliger og ungdomsboliger. Du kan læse mere om balancelejen her.

 

”Boligen er”

Delvist moderniseret (§5.1)

Når en bolig er delvist moderniseret, betyder det som regel, at boligens køkken, bad e.l. er moderniseret.

Udlejer kan kræve en højere husleje, når han har moderniseret boligen. I boligreguleringslovens § 5,stk. 1 kan du læse, hvilke regler, der gælder for at forhøje huslejen pga. modernisering.

Totalmoderniseret (§5.2)

En totalmoderniseret bolig har typisk fået nyt køkken og bad, samt nye elinstallationer, nye hårde hvidevarer, istandsatte gulve m.m.

I boligreguleringslovens § 5, stk. 2 kan du læse, hvilke betingelser, der er for at kalde en bolig totalmoderniseret. Der er f.eks. et mindstebeløb, som udlejer skal have brugt på moderniseringen. Dette beløb står i reglerne og bliver reguleret hvert år.

Byfornyet

Byfornyelse er, når kommunen har givet udlejeren offentlig støtte til at renovere og forbedre ejendommen.

Modeller i sort og hvid
Plakat